Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Diskussion kring arbetsmarknad

Den 2 februari besökte Anneli Karlsson, från Riksdagens arbetsmarknadsutskott, kommunen för att se hur kommunen arbetar med att få in fler arbetsökande på arbetsmarknaden. Besöket inleddes med ett besök på Arbetsförmedlingen i Osby och sedan en öppen diskussion med kommunens båda kommunalråd och tjänstemän kring arbetsmarknadsfrågor.

Karlsson hade blivit inbjuden av kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen. Hon ville dels visa upp det arbetsmarknadsarbete som påbörjats i kommunen och dels öppna upp för en dialog kring de utmaningar som kommunen står inför.

- Det är viktigt att föra en dialog med riksdagens representanter. Vi måste ha samma bild av verkligheten om vi ska kunna samarbeta på ett effektivt sätt i arbetsmarknadsfrågor, säger Bjerstedt Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens tjänstemän berättade om det proaktiva arbete som påbörjats för att fånga upp de som annars riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

- Vi måste hålla oss uppdaterade om vad som sker i kommunerna för att underlätta att fler kan komma in på arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att hitta bra exempel på effektivt arbete, som andra kan ta lärdom av, menar Karlsson.

Bild