Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen tar inte emot deklarationer

Osby kommun vill påminna om att man inte längre tar emot självdeklarationer från invånarna. Möjligheten fanns tidigare i speciella brevlådor vid kommunhuset.

Beslutet att dra in servicen har togs av kommunledningen förra året. Anledningen är att kommunen inte har någon skyldighet formellt att göra det och att Skatteverket helst ser att kommunen inte tar emot deklarationer. Detta då det kan bli diskussion om en deklaration har lämnats in i rätt tid eller inte. Dessutom utgör hanteringen av deklarationer en risk för kommunen. En självdeklaration är sekretessmaterial. Det är svårt att uppfylla de krav som ställs på hantering av sekretessuppgifter när deklarationen lämnas till receptionen.

Kommunen ber därför allmänheten att vända sig direkt till Skatteverket eller skicka in sin deklaration via något av Postens serviceställen

Bild