Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Den bästa versionen av Osby!

Anna Lyhagen blir ny samhällsbyggnadschef i Osby kommun från 1 februari 2015. Hon är i grunden landskapsarkitekt och kommer närmast från en tjänst, som stadsbyggnadschef i Eslövs kommun. Där har hon under sju år lett arbetet med fysisk planering, bygglov och mätning/GIS.

Hon menar att att det finns fina värden att bygga vidare på i Osby. Här finns småföretagarandan och den vackra naturen med de många sjöarna. Det gäller att skapa förutsättningar att ta vara på och förstärka det positiva, där är infrastruktur viktigt.

– Det ska bli spännande att jobba med samhällsbyggnad i Osby. Det finns möjlighet att se helheter på strategisk nivå, samtidigt som även detaljerna blir synliga i en liten kommun.

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad har ett brett ansvar som innefattar

  • stadsplanering
  • markexploatering
  • gator och parker
  • miljö- och byggfrågor
  • räddningstjänst
  • kultur och fritid

Det är en utmaning att integrera de olika områdena så att de lyfter varandra.

– Alla kommuner har sina egna kulturer. När jag börjar i Osby kommer jag att lyssna in medarbetarna, ledningsgruppen och politiken för att få en bra bild av förutsättningarna. Det finns många frågor och utmaningar, som kommer att kräva kreativa lösningar, det längtar jag efter, säger Anna med entusiasm.

– Byråkrati ska vara så enkel som det är möjligt, men inte enklare än så! Det är viktigt att det arbete, som ska utföras, får rätt förutsättningar och att vi har bra strukturer och väl fungerande processer. Som samhällsbyggnadschef är man en länk mellan politiken och de chefer, som närmast ansvarar för genomförandet. Politikerna har ofta djup platsrelaterad kunskap. Att hjälpa politikerna sätta tydliga, långsiktiga mål som alla står bakom är en viktig del av vårt arbete. Det är viktigt för att ha rätt riktning och så att man jobbar med rätt saker.

– Politikerna kan ha starka åsikter och det måste de ha. Politiker måste drömma och våga ha visioner, men de behöver också kunna välja vilket som är viktigast och ska prioriteras. Sen är medarbetarna en väldigt viktig resurs. Jag ser att det kan vara mycket jobb att skapa tillit och att se till att vi får en bra kommunikation. Dialog och öppenhet är viktigt.

Fiberutbyggnaden är den nya järnvägen

– Poängen med att bo på landet är många gånger att man tycker om värden, som är orubbliga – naturen, lugnet och frisk luft. Vi behöver ge förutsättningar för att kombinera det med ett nutida liv. Att fiberutbyggnaden blir färdig är väldigt viktig för företagandet. Att det finns bra mobiltäckning påverkar hur nöjda tonåringarna är. Det finns ett liv med internet, som gör att man kan kombinera småskaligheten med det globala, fortsätter Anna. På så sätt får man både och – ett urbant liv mitt i spenaten. När fiberutbyggnaden är färdig kan den få samma omvälvande effekt som järnvägen!

Anna kommer närmast från Eslöv, en mellanstor kommun med 32 000 invånare, jämfört med Osbys 13 000. Eslöv har, liksom Osby, haft järnvägen, som förutsättning för sin framväxt. Om man ser på Eslövs historia är den helt och hållet förknippad med järnvägen. Den bördiga landsbygden ihop med möjligheten att kunna frakta grödorna bidrog till en enorm utveckling och Eslöv växte oerhört snabbt och blev stad på bara 50 år. 1858 kom järnvägen till Eslöv, fyra år senare kom den till Osby. Parallellerna mellan de två orterna är lätta att se.

Här trivs både familjen mitt i karriären och de äldre

Bra infrastruktur betyder mycket. Skåne är en dynamisk region samtidigt som Osby ligger nära Småland och har kontakter ditåt, vilket ger en enorm arbetsmarknad inom räckhåll. För de mindre orterna har det varit en enorm tillgång att få tillbaka stationerna. Järnvägen är en livsnerv, som tillsammans med företagande, är ett framgångsrecept. Bredband är viktigt på samma sätt. – Vad händer när barnen blir tonåringar? Med bredband och bra mobiltäckning kan man få både lantliv och urbanitet där alla trivs!

– Osby ska förstås fortsätta att vara Osby, men vi ska hjälpas åt att ta fram den bästa versionen. I Region Skåne talar man om flerkärnighet, där olika orter har olika roller. Osby har kvalitéer som Malmö/Lund saknar och tvärtom. Det är smartare ”att hälsa på varandra” än att försöka bli identiska. Samma sak gäller de olika orterna inom kommunen som kan komplettera varandra.

Med kollektivtrafiken och pågatågstationerna, så har Osby också fått många nya möjligheter att växa. Kollektivtrafiken är också viktig för att ungdomar och unga vuxna kan vara oberoende av att någon skjutsar. Osby ska vara en ort dit man gärna vill återvända när man bildar familj efter studierna. En ort där man kan ha det bra när man blir äldre, med service och fritidsaktiviteter.

– Vi behöver lyfta fram det attraktiva.

Mångfald korsbefruktar och skapar kreativitet
Osby har också en hel del gemensamt med Gnosjös småföretagaranda. Här finns på samma sätt mycket kreativitet och upptäckarglädje. I Osby har man alltid löst saker själv, här finns grundtryggheten. Får man ett utbyte, kan man blanda det bästa från olika världar.

– Det kan bara bli ännu bättre om vi bjuder in till mångfald. Poängen är att alla behöver vara med och bidra med sin kunskap och sina perspektiv. Det är därför viktigt att lyssna på alla grupper. Om man inkluderar alla så blir det en vinst för hela gruppen, anser Anna.

– Jag kommer själv från en mjölkgård på Gotland. Det var långt till stan och ännu längre till fastlandet. Väldigt tidigt såg jag olika världar. Jag såg hur vi hade det på Gotland och när jag kom till släkten i Ängelholm så såg jag skillnaderna och såg det positiva i detta.

Nya vägar att kommunicera med medborgarna

– Mycket handlar om att vi behöver lära känna varandra och lyssna på varandras perspektiv i utvecklingen av samhällena. Jag blev glad när jag läste att kommunstyrelsens nya ordförande, Marika Bjerstedt Hansen, har samrådsdialoger i SMS-form. Man kan skicka ut en snabb fråga och få ett snabbt svar. Många vill engagera sig i speciella frågor och det finns ett demokratiengagemang, men det upplevs krångligt att engagera sig politiskt. Det ska vara lätt att göra sin röst hörd. Fritidsboende och besökande får gärna också tycka till.

– Vid möten med allmänheten kommer vissa människor fram efteråt, när alla är på väg hem. Först då vågar de framföra sina åsikter och synpunkter. Deras synpunkter måste vi också ta tillvara. Vi måste också hitta nya vägar att få fram olika röster från olika grupper, vilket innebär en av utmaningarna. Man kan göra grupparbeten med specifika grupper, som unga tjejer, för att få fram vad de önskar sig i en viss fråga.

Från Gotland till Skåne med mellanlandning i New York

Annas ingång i arbetet som samhällsbyggnadschef är från arkitektsidan. Hon är landskapsarkitekt och har läst både på Ultuna i Uppsala, på Alnarp utanför Lund och gjorde sitt examensarbete i New York. Tidigare har hon jobbat i Burlövs kommun. Dialekten avslöjar att hon är gotlänning, men Anna och hennes man är bosatta i Malmö sedan femton år.

Olika sätt att se

Visserligen är Anna estet, men det är människor som intresserar henne mest.

– Jag är mycket intresserad av konst, och att se hur samhället fungerar, hur fungerar individers möten. Allt vävs ihop, olika intresseområden gifter sig med varandra. Estetik är viktigt, men inte enbart. Du måste se på saker i ett större sammanhang. Det behöver vara överblickbart, men du måste ändå kunna gå ner i detaljerna.

Hon målar på sin fritid.

– Även i mitt måleri vill jag undersöka världen. Jag vill förstå och bli förstådd genom måleriet, men ibland gör jag det bara för att det är roligt. Det är helt enkelt avkopplande.

Ständig utveckling

Anna vill fortsätta utvecklas som ledare.

– Som människa och ledare blir man aldrig färdig, man använder sin nyfikenhet och gör nya erfarenheter som tar en vidare, inget är förutbestämt. Ju mer erfarenhet man får desto mer ser man hur olika kompetenser kan kopplas samman och leda in på oanade vägar. Att fortsätta upptäcka är både roligt och givande!

Det första hon ska göra när hon kommer på plats är att lära känna medarbetarna och Osby, det är i vilket fall bestämt.

Bild