Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ibland finns inget rätt eller fel

Anna-Karin Jäntti, enhetschef för Villa Eken och Lönnen bjöd in sin personal till en verksamhetsdag 13 januari på kommunhuset i Osby. Där ledde hon och Anders Clevestad ett forumspel och värderingsövningar. Personalen arbetade även med mål, ansvarsområden och struktur för verksamheten under eftermiddagen.

Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn innebär att du dagligdags stöter på frågeställningar som är svåra att förbereda sig för. Det kan röra sig om kulturkrockar, språkförbistring, olika människosyn och/eller samarbetsproblem.

– Egentligen behövs en sådan här dag någon gång i månaden, menar Anders Clevestad, dramapedagog och vikarierande enhetschef inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Svalövs kommun. Anders gästade Osbys Villa Eken och Lönnen för en givande dag fylld av reflektioner, värderingsövningar och forumspel.

Syftet med dagens övningar är att personalen skulle kunna ta upp händelser från verksamheten och gestalta dessa. Under tiden kan gruppen gå in och förändra situationen i forumspelet för att hitta en lösning. Verksamheten vill även ha en dag för personalen att sätta upp ramar och få utrymme att diskutera dessa.

Ledorden för dagen var:

  • ledarskap
  • samarbete
  • kommunikation
  • självinsikt
  • roller
  • mål
  • struktur
  • värdegrunden

Forumspel gav tillfälle att leva sig in i situationer

Vi tror många gånger att vår egen verklighet och våra egna värderingar är är de vanliga och att andra människor tänker likadant som vi själva. När du arbetar med människor som bär med sig andra upplevelser och fått ta farväl till sin familj innebär det större krav på förståelse och inlevelseförmåga från personalens sida.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige bär med sig minnen och trauman. De kan bära på ångest och en stor saknad efter sin familj. I tisdagens forumspelsövningar fick personalen spela upp verkliga händelser där resultatet i verkligheten inte blivit så bra. Genom att reflektera över det som skett och se det ”utifrån” blir det tydligare att se vilka andra vägar man kunde ha gått för att nå en lösning.

– Att spela ett forumspel har ingenting med teater att göra. Teater gör du inför publik. I forumspelet går du själv in och deltar, berättar Anders.

Genom att använda dramats form så kan du leva dig in i händelseförloppet. Både känsla och förnuft är med, något som gör att det är lättare att engagera sig på djupet och se nya lösningar.

Frustration över att inte kunna spelreglerna

Dagen var innehållsrik och säkert omtumlande på många sätt. En av övningarna innebar att man spelade kort. Olika grupper hade olika regler, men det visste inte deltagarna. När de bytte grupp för att spela en ny omgång var spelreglerna helt annorlunda. Medan de spelade fick de inte tala med varandra. Efteråt reflekterade gruppen över vilka känslor de fått när de upplevde att de andra kortspelarna fuskade. Att grupperna hade olika regler kom fram först efter att spelomgångarna var klara. Vissa av deltagarna var oerhört frustrerade över att de andra inte följde reglerna. Vissa accepterade att det fuskades, andra ville protestera, men kunde inte, eftersom de inte fick tala.

Övningen visar på hur det kan vara när du kommer till ett nytt land. Det nya landet har spelregler du inte kan och tycker att de du har med dig, inte gäller. Detta kan vara svårt att hantera och vara en frustration då du varken kan reglerna eller det nya språket.

För att överbrygga kulturella skillnader behövs medvetenhet

Personalen på Villa Eken och Lönnen är synnerligen blandad. Att det finns en mix är naturligt så att gruppen får en stor dynamik.

En av de som arbetar med ensamkommande har själv en gång kommit hit till Sverige på samma sätt, fast på nittiotalet. När han möts av ”Du vet inte vad jag talar om, för du har inte varit med om vad jag gått igenom.” så kan han bemöta med ”Jo, det har jag.” och det inger respekt hos de boende.

En värderingsövning kallades Ja- och Nej-landet. Här lät dramapedagogen gruppen svara på påståenden, som ”Vackra kvinnor har större värde i samhället?”, ”Familjen är viktigare än vännerna?” och ”Män har större värde än kvinnor?”. Deltagarna skulle svara enligt sina värderingar. Det var lätt att inse att sådana här påståenden skulle få helt olika svar beroende på vilken kultur du kommer ifrån.

En annan fråga som ställdes var ”Skulle du hjälpa till att gömma någon som fått utvisningsbeslut?”, vilket är en konkret fråga du kan komma att ställas inför i jobbet på ett hem för ensamkommande. De egna värderingarna och att följa lagstiftningen kan ibland ställas mot varandra. Det kan vara bra att ha fått tänka igenom tuffa ställningstaganden, som måste göras i tjänsten.

Att kunna sätta sig in i de ensamkommandes situation

Gruppen kunde efteråt reflektera över vad de kan göra åt saken, att vi har olika spelregler beroende på var vi kommer ifrån. Ibland kanske man måste tjata och tjata om saker, som man tycker skulle vara självklara. Ibland måste du låta saker rinna av dig. Du får inte ta illa vid dig av sådant som inte är personligt utan har en kulturell koppling.

Dagens utvärdering gjordes till sist och dagen fick mycket positiv respons. Det enda negativa var dålig luft i lokalerna.

– Personalen har känt sig sedd, bekräftad och fått utrymme att ta upp saker och händelser de anser varit jobbiga. Mitt personliga mål med dagen var att vi skulle börja bygga något tillsammans från grunden och samtidigt skratta minst 10 gånger denna dag. Resultatet gick över förväntan flera gånger om, säger Anna-Karin Jäntti som är positivt överraskad över personalens mottagande av verksamhetsdagen.

Vad är forumspel?

Forumspel har inslag av värderingsövningar och socioanalytiskt rollspel, som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan individer. Metoden har utvecklats av Katrin Byréus, dramapedagog, för att bland annat kunna användas med skolelever och arbetsgrupper.

Genom spelet vill man undersöka hur personer, som befinner sig i utsatta lägen, kan påverka konkreta situationer. Som publik får deltagarna ta del av denna situation och sedan reflektera över olika personers handlingsalternativ och eventuellt själv agera i spelet. Det blir då möjligt för deltagarna att hitta lösningar på konflikter och orättvisor.

Bild