Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Peter Dubrefjord brinner för mångfald

Peter Dubrefjord har knappt hunnit bli varm i kläderna som nytillträdd chef för Räddningstjänsten i Osby. Han vill skynda långsamt med förändringar där han vill se Räddningstjänstens roll på delvis ett nytt sätt. Idag handlar arbetet om att vara proaktiv gentemot risker på alla fronter . Det kan vara bränder, trafikolyckor, översvämningar, utsläpp med mera. Då handlar det mycket om att utbilda både personal som kommuninvånarna på vad man kan göra själv.

– Som nybliven Räddningschef inser jag att jag inte kan kunna allt. Det är min uppgift att se till att alla kompetenser, som behövs, finns att tillgå. Därför kommer jag att se till att anställa ytterligare en person, som kompletterar den personal jag har tillgång till idag. Det är en utmaning att utveckla Räddningstjänsten. Det är en förändring, som får ta lite tid. Man hinner inte göra allt på en gång och jag vill skynda långsamt, menar den nytillträdde Räddningstjänstchefen Peter Dubrefjord.

Mångfald ger dynamik – ljuv musik i Peters öron

Jämställdhet, mångfald, ett öppet och ärligt bemötande, allas lika värde och en öppen kommunikation är viktigt för Peter.

– Att jag blev lockad att söka tjänsten var när jag läste annonstexten – ”Vi strävar efter att göra vanliga jobb ovanligt bra”. Att se till att Osby kommun är en attraktiv arbetsgivare faller mig på läppen. Det kan låta som en klyscha med ”högt i tak”, men det är något som är viktigt för mig. Ingen ska tystas. Och förutfattade meningar är något av det värsta jag vet. Döm ingen på förhand.

– Inom min verksamhet måste man vara lite ”streetsmart”. Min tanke är att ha ett fokusområde där vi ska fördjupa, lyfta och renodla befälskompetensen, så att vi får duktiga operativa chefer. För att lyckas med det måste vi satsa på den psykosociala arbetsmiljön och ha en tillåtande inställning, fortsätter Peter.

Det är ett stort generationsskifte i Osby kommun. Många nya chefer är på ingång och Peter är en av de som har fått möjligheten att gå bredvid några veckor. Lars-Anders Svensson, som tills nu varit chef över Räddningstjänsten, går i pension något försenat för att kunna ge Peter en bra start.

I Gislaved-Gnosjö var Peter Dubrefjord en av tre enhetschefer. Här i Osby blir han Räddningschef direkt under den nya Samhällsbyggnadschefen Anna Lyhagen, som även hon snart intar arenan i Osby kommun. Peter har jobbat i Gislaved-Gnosjö i hela 25 år och har även erfarenhet av ambulanssjukvård.

Att förebygga olyckor – kräver analytisk förmåga

I Osby finns fem heltidsanställda brandmän och 55 deltidsanställda i beredskap. Det är Lagen om skydd mot olyckor (ersatte Räddningstjänstlagen 2004) som ställer krav på kommunen. Brandskyddet ligger under Tillsyns- och tillståndsenheten. För en räddningschef i beredskap är den viktigaste frågan ”Hur påverkas kommunen av det som finns runt omkring?” Att förebygga olyckor är största fokus för en brandman. Glöm fördomarna om att brandmän spelar pingis och biljard på arbetstid. Du behöver inte bara ha en vältränad kropp för att vara en god brandman. Analytisk förmåga är helt klart en stor tillgång i arbetet att förebygga bränder och olyckor.

Räddningstjänstens uppdrag är att se över samhällets säkerhet. Arbetet för en brandman innebär att släcka bränder – i och utanför byggnader, trafikolyckor, sjukvårdslarm och terrängtransport i väntan på ambulans. Deltidsbrandmännen nås via Rakel, räddningstjänstens utlarm. Peters uppfattning om läget i Osby är att det ser gott ut.

--Organisationen fungerar bra men naturligtvis finns det saker att göra. Vi håller på att öka verksamheten med en insatsledare och blir då fyra, som delar på beredskapen. Det finns budgeterat för en rejäl översyn av stationen.

Brandman på heltid eller deltid – kräver olika utbildning

Som deltidsbrandman går du en betald utbildning, som dels består av en introduktionsutbildning på den lokala stationen. Dels en utbildning (2 veckor) som utgår från Arbetsmiljöverkets författningssamling. Här åker brandmännen i Osby på kurs till Hässleholm eller Kristianstad. När man gjort detta får man börja åka ut på larm och vara med på beredskap. Därefter kan du vidareutbilda dig på MSB. MSB – Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap håller utbildning på Revinge hed. Denna påbyggnadskurs omfattar 6 veckor på heltid.

För att bli brandman på heltid krävs eftergymnasial utbildning. Sådan finns i Revinge eller i Sandö.

Vill delta mer i det förebyggande arbetet i kommunen

– Jag brinner för mångfald. För att få dynamik i gruppen behövs olika personer. Om en farbror ringer på sitt trygghetslarm, så är det viktiga inte bara en tryckknapp. Kanske behövs det installeras en mobil sprinkler? Kanske behöver vi se över de gamlas hem? Fixar-Malte kan få stöd och utbildning av Räddningstjänsten och vi kan bredda vårdpersonalens kunskap om förebyggande av bränder. När vi ser över sådana här situationer är det viktigt att vi är både kvinnor och män, menar Peter.

Sedan kan man gå fortsatta utbildningar om man visar framfötterna. Räddningsledning uppdelad i två delkurser på sammanlagt ungefär 20 veckor gör att du kvalificerar dig till räddningsledare och kör befälsbilen på olycksplatsen.

För att bli Brandingenjör måste man läsa på Tekniska högskolan, även den här funktionen krävs för att kunna sköta arbetet på Räddningstjänsten. En brandingenjör kan till exempel bedöma genomsläpplighet i jord om det har uppstått en olycka med kemiska ämnen, exempelvis när en tankbil vält och lasten rinner ut i omgivningen.

Satsning på mer samarbete kommuner emellan

Framåt blir det fortsatt samarbete med närliggande kommuner

  • Bromölla
  • Hässleholm
  • Höör
  • Östra Göinge
  • Kristianstad
  • Hörby

– Vi satsar på utökat samarbete i SKNO – Skåne Nordost, mycket finns redan. Tanken är att genom att samarbeta ska vi kunna hålla en bred och hög kunskapsnivå gemensamt med befäl som kan gå in överallt i området. Det är mycket spännande på gång, säger Peter med entusiasm i rösten.

En hälsning till alla invånarna nu i vintertid är – Glöm inte ljusen!

Bild