Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Känsla av sammanhang – på Träffpunkten

Den psykosociala ohälsan ökar runt om i landet, många människor mår väldigt dåligt. Med ett stort utanförskap och med tydlig isolering. För att stötta, motivera och stärka de, som av någon anledning inte längre klarar ut sin vardag, finns hjälp att få via Vuxenenheten.

– Vi människor behöver känsla av sammanhang. Vi behöver ha kontrollen över vad som händer under vår vecka, vad som händer under vår dag. Vi behöver hitta drivkrafter i vardagen. Vi behöver veta att vi behövs och att vi, som individer, känner oss uppskattade. Detta är viktigt för att vi ska må bra. Men vi bär alla vår historia, menar Patrik Brink, handledare på Träffpunkten och Resurshuset, som finns på Lindhem sedan mars 2014.

Det finns möjlighet att ansöka om olika former av stöd för att få vardagen att fungera. Stöd söks hos socialsekreteraren. Till exempel finns träffpunktsverksamhet och möjlighet att få individuellt stöd av boendestödjare. Allt stöd syftar till att stärka den enskilda individens delaktighet i sitt eget liv så att man tillsammans kan bygga upp en vardag som fungerar trots psykisk ohälsa.

Öppnar upp stängda dörrar genom Träffpunkten

– Vi behöver kunna öppna upp dörrar för möjligheter. Vår verksamhet bygger på frivillighet från individens sida, fortsätter Patrik.

Här finns teamet, som stöttar inom socialpsykiatrin i Osby. Anita Knorrin Persson är samordnare för boendestödjare och handledare för Träffpunkten inom kommunens socialpsykiatri och är en mötesplats där den med psykosociala problem kan få en meningsfull vardag. Här kan man syssla med hantverk, fysisk aktivitet och laga mat. Café Guldkanten fungerar som arbetsträning i ett rehabiliterande syfte.

Boendestödjaren – en spindel i nätet

– Vi blir en spindel i nätet för den som behöver stöttning. En boendestödjare kan stötta och hjälpa människor vidare i livet. Metoden vi använder kallas CaseManagement, vilket innebär att vi är vård- och stödsamordnare. Det handlar om ett nätverkstänk där läkare, skötare, arbetsförmedlare och personal från Försäkringskassan samarbetar i en resursgrupp kring den enskilde, förklarar Anita.

Hur livet fungerar för en person med psykisk ohälsa är naturligtvis oerhört skiftande. Att leva med en psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos innebära sociala begränsningar. Inte sällan finns klara paralleller mellan så kallade dubbeldiagnoser – psykisk sjukdom och exempelvis drogproblematik.

Blir du deprimerad är det mycket svårt, att själv ta kontakt med psykiatrin. Och inte allt för ofta blir den första kontakten via en allmänläkare på vårdcentralen. Något, som vållar problem ifråga om både resurser och kompetens. För en person i depression, kan detta vara ett oöverstigligt hinder. Därför handlar arbetet mycket om stöttning när det blir tufft, att underlätta för en vardag. Att stötta i kontakten med myndigheter. Om du inte mår bra så kan det bli så att du struntar i allt – hyra, elräkningar och så vidare – allt blir övermäktigt.

Även om det blir bakslag i livet finns alltid möjligheter till ett bättre liv
Hit vänder du dig som är mellan 18 och 65 år, för att få hjälp med insatser/ bistånd om boendestöd.

Ansök om stöd på Vuxenenheten

På Vuxenenheten kan du ansöka om olika former av stöd för att få vardagen att fungera, så som att delta i träffpunktsverksamhet eller individuellt stöd av boendestödjare.

För kontakt med socialsekreterare och tidsbokning: 0479 – 52 81 89

Biståndshandläggare: 0479 – 52 81 63

För mer information läs mer under socilapsykiatri här på hemsidan.

Begreppet KASAM - Känsla av sammanhang

KASAM är ett begrepp myntat av Aaron Antonovsky (1923-1994). Han var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Antonovsky menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk, utan att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk.


KASAM omfattar tre delkomponenter
En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet). De resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet). Livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet).

Bild