Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kontakter för företagare

Här hittar du som företagare, men även andra en lista med kontakter inom flera ämndesområden som hanteras av kommunen.

Företagens A - Ö

Företagens A - Ö är en lista över ämnesområden som hanteras av kommunens olika bolag, förvaltningar med flera. Här kan du till exempel hitta vem som har hand om vad.

Några bra tips:

  • Planera och ta kontakt i god tid.
  • Om du vet vilken avdelning du skall kontakta så använd denna Företagsguide.
  • Är du osäker kontakta näringslivsstrateg Paul Phillips, på telefon: 0479-52 83 26.
  • Berör ditt ärende flera avdelningar? Kontakta Paul Phillips så får du träffa de kontaktpersoner inom kommunen som berörs av ditt ärende - samtidigt!
  • Gäller det allmänna företags- och etableringsfrågor, kontakta Paul Phillips.

Vårt mål är nöjda företag!

A

Alkohol - serveringstillstånd: Mari Lilja White, alkoholhandläggare Hässleholms kommun, 0451-267099

Anslutningsavgifter, vatten/avlopp: Samhällsbyggnad, SBVT, vxl 010-211 9700

Arkitekt, stadsarkitekt: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, konsult, 0451-61560

Arkitekt, detaljplaner: Samhällsbyggnad, Mark-och exploatering, Kettil Svensson 0479 528376

Arrende/Avtal, förfrågan om mark: Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Anders Edwall 0479-528123

Asfaltering: Samhällsbyggnad, Drift, Tobias Stensson 0479-528119

Avfall och sopor: Samhällsbyggnad, ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Avlopp, kommunalt, problem: Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Avlopp, kommunalt, nytt: Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Avlopp, enskilt, nytt på ”landet”: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345, Jonatan Zapt, 0479-528240

B

Brandfarlig vara, bygglov: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125, Göran Nyberg 0479-528360

Brandfarlig vara, tillsyn: Räddningstjänsten, Anders Gymark 0479-528126

Brandskydd: Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten, Oscar Karlsson 0479-528196

Buller, decibel: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0479 528345, 0479 528240

Butiksskyltar: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125, Göran Nyberg 0479-528360

Bygganmälan: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125, Göran Nyberg 0479-528360

Bygglov: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125, Göran Nyberg 0479-528360

C

Cisterner: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345, Jonatan Zapt, 0479-528240

D

Detaljplan: Samhällsbyggnad, Kettil Svensson 0479-528376

Djurhållning: Länsstyrelsen fr.o.m. 2010-01-01

E

Elanslutning: E-on

Energirådgivning: Samhällsbyggnad, Energikontoret Skåne 072-885 4700

Etableringsfrågor: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

F

Fastighetsbildning: Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering, Anders Edwall 0479-528123

Fastighetschef: Anders Edwall 0479-528123

Fjärrvärme: Osby Fjärrvärme, Carl-Magnus Nilsson, 0479-41 9990

Företagsskyltning: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

Företagsservice: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

G

Gator: Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Paul Holmquist 0479-528395

Gator, häckar/buskar/träd i tomtgräns: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125, Göran Nyberg 0479-528360

Gatubelysning: Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Tomislav Kljucevic, 0479-528395

H

Hälsoskydd (tillsyn): Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0479 528345, 0479 528240

I

Industriavfall: ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Industrispår: Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Tomislav Kljucevic 0479-528395

Infrastruktur: Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Tomislav Kljucevic 0479-528395

Inköpspolicy: Ekonomiavdelningen, Daniel Oredsson, 044-775 6027

K

Kabelvisning: Telia och/eller e-on, www.kabelvisning.com

Kartor: Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Gunilla Persson 0479-528356

Kemikalietillsyn: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345

Kommunikationer: Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering, Tomislav Kljucevic 0479-528395

Kommunal upphandling: Ekonomiavdelningen, Daniel Oredsson, 044-775 6027

Kompetensutveckling: OsbyNova, Paul Phillips, 0479-528326

Källsortering: ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Köldmedia: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345, Jonatan Zapt, 0479-528240

L

Lantbruk (tillsyn): Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345

Livsmedel (tillsyn): Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Sanna Råberg 0479-528354

Lokaler, kommunens fastigheter: Anders Edwall 0479-528123

Lokaler - lediga: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

M

Markarrende: Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Anders Edwall 0479-528123

Marknadsstånd: Medborgarhusföreningen, Tomislav Kljucevic 0479-528395

Markupplåtelse, evenemang, fester: Samhällsbyggnad, Mark och exploatering Tomislav Kljucevic 0479-528395

Miljötillsyn industrier: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345, Jonatan Zapt, 0479-528240

Miljöfarlig verksamhet: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345, Jonatan Zapt, 0479-528240

N

Nybyggnadskartor: Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Gunilla Persson 0479-528356

Nyetablering - allmänt: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

Nyföretagande: Nyföretagarcentrum, Paul Phillips, 0479-528326, Annvy Trulsson Elheim, 070 666 39 24

Näringslivsorganisationer: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

Näringslivsrådet: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

Näringslivsutveckling: Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-528326

O

Ombyggnad: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125, Göran Nyberg 0479-528360

Offentlig upphandling: Ekonomiavd. Daniel Oredsson, 044–775 6027

P

Planfrågor: Samhällsbyggnad, Kettil Svensson 0479-528376

R

Renhållning: ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Riskhantering: Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten, Anders Gymark 0479-528126

Ritningar, bygglov: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Diana Karlsson 0479-528116

Rivningslov: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125

S

Serveringstillstånd: Mari Lilja White, alkoholhandläggare Hässleholms kommun, 0451-26 7099

Skyltar (reklam, företag): Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125

Slam, tömning: ÖGRAB, vxl 044-790 59 80

Slam, tömning, förlängt hämtningsintervall: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345

Snöröjning, gator, parkering: Samhällsbyggnad, Drift, Tobias Stensson 0479-528119

Snöröjning gångbanor, GC-väg: Samhällsbyggnad, Drift, Tobias Stensson 0479-528119

Sophämtning: ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Sophämtning: ansökan om dispens, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0479-528345

Speltillstånd: Kultur & Fritid, Inga-Lill Boström, 0479-528175

Stadsarkitekt: konsult, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0451-61560

Starta Eget: Nyföretagarcentrum Osby, Paul Phillips 0479-528326, Annvy Trulsson Elheim, 070 666 39 24

T

Tomtmark: Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Anders Edwall 0479-528123

Torghandel: Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Christina Karlsson 0479-528272.

U

Underhåll - gator: Samhällsbyggnad, Tomislav Kljucevic 0479-528395

Upphandling: Ekonomiavdelningen, Daniel Oredsson, 044-775 6027

Utbildning: OsbyNova, Paul Phillips, 0479-528326

Utsläpp: Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-528345, , Jonatan Zapt, 0479-528240

V

Vatten, anslutningsavgift: Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Vatten, kommunalt: Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Vattenkvalitet: enskilt, ex. brunn, Samhällsbyggnad Miljö-och byggenheten, Sanna Råberg 0479-528354

Vattenverk: Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 97 00

Värmeanslutning: Osby Fjärrvärme, Carl-Magnus Nilsson 0479-41 9990

Värmepumpar: Samhällsbyggnad Miljö och Bygg Björn Wigårde 0479-528345

Å

Återvinningscentraler: ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Ö


Översiktsplan: Samhällsbyggnad Ebba Blomstrand 0479-52 83 25, Kettil Svensson 0479-528376

Exempelbild