Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontakter för företagare

Här hittar du som företagare, men även andra en lista med kontakter inom flera ämndesområden som hanteras av kommunen.

Företagens A - Ö

Företagens A - Ö är en lista över ämnesområden som hanteras av kommunens olika bolag, förvaltningar med flera. Här kan du till exempel hitta vem som har hand om vad.

Några bra tips:

  • Planera och ta kontakt i god tid.
  • Om du vet vilken avdelning du ska kontakta så använd denna Företagsguide

Vårt mål är nöjda företag!

A

Alkohol - serveringstillstånd:
Alkoholhandläggare, Miljö och bygg
Telefonnummer: 070-988 85 71

Anslutningsavgifter, vatten/avlopp:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Arkitekt, stadsarkitekt:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Konsult: 0451‑615 60

Arkitekt, detaljplaner:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479‑52 83 76

Arrende/Avtal, förfrågan om mark:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479‑52 81 23

Asfaltering:
Samhällsbyggnad, Drift
Telefonummer: 0479‑52 81 19

Avfall och sopor:
Samhällsbyggnad, ÖGRAB
Växel: 044‑790 59 80

Avlopp, kommunalt, problem:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Avlopp, kommunalt, nytt:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Avlopp, enskilt, nytt på ”landet”:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg,
Telefonummer: 0479‑52 83 45
Telefonummer: 0479‑52 82 40

B

Brandfarlig vara, bygglov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479‑52 81 25
Telefonummer: 0479‑52 83 60

Brandfarlig vara, tillsyn:
Räddningstjänsten
Telefonummer: 0479‑52 81 26

Brandskydd:
Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten
Telefonummer: 0479‑52 81 96

Buller, decibel:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
0479‑52 83 45, 0479‑52 82 40

Butiksskyltar:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25
Telefonummer: 0479-52 83 60

Bygganmälan:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25
Telefonummer: 0479-52 83 60

Bygglov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25
Telefonummer: 0479-52 83 60

C

Cisterner:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

D

Detaljplan:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 76

Djurhållning:
Länsstyrelsen från och med 2010-01-01

E

Elanslutning: E-on

Energirådgivning:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0451-26 83 29

Etableringsfrågor:
Telefonummer: 0479-52 8 221

F

Fastighetsbildning:
Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering
Telefonummer: 0479-52 81 23

Fastighetschef:
Telefonummer: 0479-52 81 23

Fjärrvärme:
Osby Fjärrvärme
Telefonummer: 0479-41 99 90

Företagsskyltning:
Telefonummer: 0479-528 221

Företagsservice:

Telefonummer: 0479-528 221

G

Gator:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Gator, häckar/buskar/träd i tomtgräns:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25
Telefonummer: 0479-52 83 60

Gatubelysning:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

H

Hälsoskydd (tillsyn):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
0479-52 83 45, 0479-52 82 40

I

Industriavfall:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Industrispår:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Infrastruktur:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Inköpspolicy:
Ekonomiavdelningen
Telefonummer: 044-775 60 27

K

Kabelvisning:
Telia och/eller e-on, www.kabelvisning.com

Kartor:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 56

Kemikalietillsyn:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Kommunikationer:
Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Kommunal upphandling:
Ekonomiavdelningen
Telefonummer: 044-775 60 27

Kompetensutveckling:
OsbyNova
Telefonummer: 0479- 528 221

Källsortering:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Köldmedia:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

L

Lantbruk (tillsyn):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Livsmedel (tillsyn):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 54

Lokaler, kommunens fastigheter:
Telefonummer: 0479-52 81 23

Lokaler - lediga:
Telefonummer: 0479-52 83 221

M

Markarrende:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 81 23

Marknadsstånd:
Medborgarhusföreningen
Telefonummer: 0479-52 83 95

Markupplåtelse, evenemang, fester:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Miljötillsyn industrier:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

Miljöfarlig verksamhet:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

N

Nybyggnadskartor:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 56

Nyetablering - allmänt:
Telefonummer: 0479-528 221

Nyföretagande:
Nyföretagarcentrum
Telefonummer: 076-632 55 40

Näringslivsorganisationer:
Telefonummer: 0479-528 221

Näringslivsrådet:

Telefonummer: 0479-528 221

Näringslivsutveckling:

Telefonummer: 0479-528 221

O

Ombyggnad:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25
Telefonummer: 0479-52 83 60

Offentlig upphandling:
Ekonomiavdelningen
Telefonummer: 044–775 60 27

P

Planfrågor:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 76

R

Renhållning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Riskhantering:
Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten
Telefonummer: 0479-52 81 26

Ritningar, bygglov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 16

Rivningslov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25

S

Serveringstillstånd:
Alkoholhandläggare Hässleholms kommun
Telefonummer: 0451-26 70 99

Skyltar (reklam, företag):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25

Slam, tömning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Slam, tömning, förlängt hämtningsintervall:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Snöröjning, gator, parkering:
Samhällsbyggnad, Drift
Telefonummer: 0479-52 81 19

Snöröjning gångbanor, GC-väg:
Samhällsbyggnad, Drift
Telefonummer: 0479-52 81 19

Sophämtning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Sophämtning: ansökan om dispens
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Speltillstånd:
Kultur & Fritid
Telefonummer: 0479-52 8000

Stadsarkitekt:
konsult, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0451-615 60

T

Tomtmark:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 81 23

Torghandel:

Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-528 395

U

Underhåll - gator:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 95

Upphandling:
Ekonomiavdelningen
Telefonummer: 044-775 60 27

Utbildning:
OsbyNova
Telefonummer: 0479-528 221

Utsläpp:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

V

Vatten, anslutningsavgift:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Vatten, kommunalt:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Vattenkvalitet: enskilt, ex. brunn
Samhällsbyggnad Miljö-och byggenheten
Telefonummer: 0479-52 83 54

Vattenverk:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Värmeanslutning:
Osby Fjärrvärme
Telefonummer: 0479-41 99 90

Värmepumpar:
Samhällsbyggnad Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Å

Återvinningscentraler:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Ö

Översiktsplan:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 76

Exempelbild