Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kontakter för företagare

Här hittar du som företagare, men även andra en lista med kontakter inom flera ämndesområden som hanteras av kommunen.

Företagens A - Ö

Företagens A - Ö är en lista över ämnesområden som hanteras av kommunens olika bolag, förvaltningar med flera. Här kan du till exempel hitta vem som har hand om vad.

Några bra tips:

  • Planera och ta kontakt i god tid.
  • Om du vet vilken avdelning du ska kontakta så använd denna Företagsguide.
  • Är du osäker kontakta tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg, på telefon: 0479-52 83 26.
  • Berör ditt ärende flera avdelningar? Kontakta Carl-Johan Löwenberg så får du träffa de kontaktpersoner inom kommunen som berörs av ditt ärende - samtidigt!
  • Gäller det allmänna företags- och etableringsfrågor, kontakta Carl-Johan Löwenberg.

Vårt mål är nöjda företag!

A

Alkohol - serveringstillstånd:
Alkoholhandläggare Hässleholms kommun
Mari Lilja White: 0451‑26 70 99

Anslutningsavgifter, vatten/avlopp:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Arkitekt, stadsarkitekt:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Konsult: 0451‑615 60

Arkitekt, detaljplaner:
Samhällsbyggnad, Mark-och exploatering
Kettil Svensson: 0479‑52 83 76

Arrende/Avtal, förfrågan om mark:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering,
Anders Edwall: 0479‑52 81 23

Asfaltering:
Samhällsbyggnad, Drift
Tobias Stensson: 0479‑52 81 19

Avfall och sopor:
Samhällsbyggnad, ÖGRAB
Växel: 044‑790 59 80

Avlopp, kommunalt, problem:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Avlopp, kommunalt, nytt:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Avlopp, enskilt, nytt på ”landet”:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg,
Björn Wigårde: 0479‑52 83 45
Jonatan Zapt: 0479‑52 82 40

B

Brandfarlig vara, bygglov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Knud Nielsen: 0479‑52 81 25
Göran Nyberg: 0479‑52 83 60

Brandfarlig vara, tillsyn:
Räddningstjänsten
Anders Gymark: 0479‑52 81 26

Brandskydd:
Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten
Oscar Karlsson: 0479‑52 81 96

Buller, decibel:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
0479‑52 83 45, 0479‑52 82 40

Butiksskyltar:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg,
Knud Nielsen: 0479-52 81 25
Göran Nyberg: 0479-52 83 60

Bygganmälan:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Knud Nielsen: 0479-52 81 25
Göran Nyberg: 0479-52 83 60

Bygglov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Knud Nielsen: 0479-52 81 25
Göran Nyberg: 0479-52 83 60

C

Cisterner:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45
Jonatan Zapt: 0479-52 82 40

D

Detaljplan:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson: 0479-52 83 76

Djurhållning:
Länsstyrelsen från och med 2010-01-01

E

Elanslutning: E-on

Energirådgivning:
Samhällsbyggnad
Caroline Wendel: 0451-26 83 29

Etableringsfrågor:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

F

Fastighetsbildning:
Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering
Anders Edwall: 0479-52 81 23

Fastighetschef:
Anders Edwall: 0479-52 81 23

Fjärrvärme:
Osby Fjärrvärme
Carl-Magnus Nilsson: 0479-41 99 90

Företagsskyltning:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

Företagsservice:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

G

Gator:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Paul Holmquist: 0479-52 83 95

Gator, häckar/buskar/träd i tomtgräns:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Knud Nielsen: 0479-52 81 25
Göran Nyberg: 0479-52 83 60

Gatubelysning:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Tomislav Kljucevic: 0479-52 83 95

H

Hälsoskydd (tillsyn):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
0479-52 83 45, 0479-52 82 40

I

Industriavfall:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Industrispår:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Tomislav Kljucevic: 0479-52 83 95

Infrastruktur:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Tomislav Kljucevic: 0479-52 83 95

Inköpspolicy:
Ekonomiavdelningen
Daniel Oredsson: 044-775 60 27

K

Kabelvisning:
Telia och/eller e-on, www.kabelvisning.com

Kartor:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Gunilla Persson: 0479-52 83 56

Kemikalietillsyn:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45

Kommunikationer:
Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering
Tomislav Kljucevic: 0479-52 83 95

Kommunal upphandling:
Ekonomiavdelningen
Daniel Oredsson: 044-775 60 27

Kompetensutveckling:
OsbyNova
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

Källsortering:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Köldmedia:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45
Jonatan Zapt: 0479-52 82 40

L

Lantbruk (tillsyn):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45

Livsmedel (tillsyn):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Sanna Råberg: 0479-52 83 54

Lokaler, kommunens fastigheter:
Anders Edwall: 0479-52 81 23

Lokaler - lediga:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

M

Markarrende:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Anders Edwall: 0479-52 81 23

Marknadsstånd:
Medborgarhusföreningen
Tomislav Kljucevic: 0479-52 83 95

Markupplåtelse, evenemang, fester:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Tomislav Kljucevic: 0479-52 83 95

Miljötillsyn industrier:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45
Jonatan Zapt: 0479-52 82 40

Miljöfarlig verksamhet:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45
Jonatan Zapt: 0479-52 82 40

N

Nybyggnadskartor:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Gunilla Persson: 0479-52 83 56

Nyetablering - allmänt:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

Nyföretagande:
Nyföretagarcentrum
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26
Annvy Trulsson Elheim: 0706-66 39 24

Näringslivsorganisationer:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

Näringslivsrådet:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

Näringslivsutveckling:
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

O

Ombyggnad:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Knud Nielsen: 0479-52 81 25
Göran Nyberg: 0479-52 83 60

Offentlig upphandling:
Ekonomiavdelningen
Daniel Oredsson: 044–775 60 27

P

Planfrågor:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson: 0479-52 83 76

R

Renhållning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Riskhantering:
Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten
Anders Gymark: 0479-52 81 26

Ritningar, bygglov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Diana Karlsson: 0479-52 81 16

Rivningslov:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Knud Nielsen: 0479-52 81 25

S

Serveringstillstånd:
Alkoholhandläggare Hässleholms kommun
Mari Lilja White: 0451-26 70 99

Skyltar (reklam, företag):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Knud Nielsen: 0479-52 81 25

Slam, tömning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Slam, tömning, förlängt hämtningsintervall:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45

Snöröjning, gator, parkering:
Samhällsbyggnad, Drift
Tobias Stensson: 0479-52 81 19

Snöröjning gångbanor, GC-väg:
Samhällsbyggnad, Drift
Tobias Stensson: 0479-52 81 19

Sophämtning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Sophämtning: ansökan om dispens
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
0479-52 83 45

Speltillstånd:
Kultur & Fritid
Inga-Lill Boström: 0479-52 81 75

Stadsarkitekt:
konsult, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
0451-615 60

Starta Eget:
Nyföretagarcentrum Osby
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26
Annvy Trulsson Elheim: 0706-66 39 24

T

Tomtmark:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Anders Edwall: 0479-52 81 23

Torghandel:

Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Christina Karlsson: 0479-52 82 72

U

Underhåll - gator:
Samhällsbyggnad
Tomislav Kljucevic: 0479-52 83 95

Upphandling:
Ekonomiavdelningen
Daniel Oredsson: 044-775 60 27

Utbildning:
OsbyNova
Carl-Johan Löwenberg: 0479-52 83 26

Utsläpp:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45
Jonatan Zapt: 0479-52 82 40

V

Vatten, anslutningsavgift:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Vatten, kommunalt:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Vattenkvalitet: enskilt, ex. brunn
Samhällsbyggnad Miljö-och byggenheten
Sanna Råberg: 0479-52 83 54

Vattenverk:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Värmeanslutning:
Osby Fjärrvärme
Carl-Magnus Nilsson: 0479-41 99 90

Värmepumpar:
Samhällsbyggnad Miljö och Bygg
Björn Wigårde: 0479-52 83 45

Å

Återvinningscentraler:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Ö

Översiktsplan:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson 0479-52 83 76

Exempelbild