Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Yrken

Osby kommun är uppdelad i sex verksamhetsområden, barn och skola, kommunledningskontoret, samhällsutveckling, utbildning och arbete, vård och omsorg samt serviceförvaltningen. Inom dessa verksamhetsområdena finns ett hundratal olika yrken. På Arbetsförmedlingens hemsidalänk till annan webbplats hittar du information om utbildningskrav för de olika yrkena.

Exempel på yrken inom de olika verksamheterna

  • Barn & skola: lärare, förskollärare, kurator, kokerska, handläggare
  • Vård och omsorg: undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast
  • Utbildning & arbete: socialsekreterare, praktiksamordnare, gymnasielärare
  • Samhällsbyggnad: Simhallspersonal, bibliotekarier, turismutvecklare
  • Serviceförvaltningen: IT-tekniker, kanslipersonal
  • Kommunledningskontoret: ekonom, HR-specialister
Exempelbild