Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Utveckling & ledare

På Osby kommun har vi en medveten satsning på interna karriärvägar och medarbetares möjligheter att gå in i ledarroller.

Kompetensutveckling

Personalens kompetensutveckling är viktig för att vi fortsatt ska vara konkurrenskraftiga och för våra medarbetares utveckling och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare har ett ansvar för att ta del av kompetensutvecklingen och vara aktiv i denna fråga.

Diskussion och planering av kompetensutveckling sker årligen i samband med medarbetarsamtal och i övriga fall görs önskemål om kompetensutveckling till närmsta chef.

 

Exempelbild