Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Serveringstillstånd

För att få servera eller sälja spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker behövs ett serveringstillstånd, enligt Alkohollagens 8 kapitel 1 §.

Hur man ansöker

Det krävs ett tillstånd oavsett om man driver en restaurang eller om man tillfälligt ska göra ett arrangemang som vänder sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig. Den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Lämplighetsprövningen gäller både det bolag eller den förening som söker tillståndet och de personer som ingår i bolagets ledning samt andra personer som har betydande inflytande. För att anses lämplig ska man generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott.

Man måste även ha en välskött ekonomi. Man får till exempel inte ha skatteskulder eller en historik av restföringar hos Kronofogden. Man får inte varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren. Man ska även på ett tydligt sätt kunna visa hur man har finansierat sitt inköp av restaurangverksamheten. Det betyder att man med skriftlig dokumentation ska visa pengarnas ursprung och att kapitalet anskaffats på ett lagligt sätt.

Mat och kökskrav

För den som har ett serveringstillstånd krävs att serveringsstället har ett eget kök samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av flertalet maträtter, det vill säga såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter.

Tänk på att köket enligt alkohollagen måste erbjuda en varierad meny fram till klockan 23.00 om man ska kunna fortsätta att servera alkohol. Först därefter är det tillåtet med enklare rätter. Enklare rätter kan vara till exempel kalla rätter eller färdiga rätter som värms i mikrovågsugn. Erbjuder man gästerna väldigt enkla rätter som till exempel nachos eller panpizza ska det finnas fler än två alternativ. Erbjuds gästerna mer matiga rätter kan det räcka med två alternativ. Matutbudet ska alltid marknadsföras på ett för gästen tydligt sätt.

Kunskapsprov

För att visa att man har kunskaper i alkohollagen måste man skriva ett kunskapsprov som är framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Provet skriver man hos oss efter att man har ansökt om serveringstillstånd. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra problem i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Handläggning

Det är den som söker om serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter tillståndsenheten behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Tillståndsenheten i Hässleholm handlägger alla ansökningar om serveringstillstånd i Hässleholm, Osby och Östra Göinge.

Som ett tillägg till bestämmelserna i alkohollagen, har Osby kommun tagit fram riktlinjer för serveringstillstånd, riktlinjerna finner du till höger på denna sida. Kontaktuppgifter till handläggarna finns till höger på denna sida.

Handläggningstider

Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett, det vill säga alla bilagor kommit in:

  • Stadigvarande serveringstillstånd 2 månader.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 månad.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 2 veckor.

Vad som är av stor vikt för sökande är att avgiften ska vara betald till Osby kommun innan arbetet med handläggning av tillstånd påbörjas.