Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontakt, synpunkter och felanmälan

Här hittar du information om hur du kontaktar kommunen samt hur du lämnar synpunkter och gör felanmälan.

Kontaktcenter

Osby kommuns kontaktcenter är din enkla väg in när du behöver hjälp i ett kommunalt ärende.

Telefon: 0479-52 80 00
E-post: kommun@osby.se
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby

Öppettider

Måndag - torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag: 08.00 - 16.00

Det här kan Kontaktcenter hjälpa dig med

Brådskande ärenden efter kontorstid

  • Osbybostäders fastigheter: 010-470 51 84 (Securitas).
  • Vatten och avlopp: 010-211 97 90 (Securitas).
  • Socialjour: 044-775 78 78.
  • Felanmälan trygghetslarm: 044-775 79 17.
  • El: 0771-22 24 24 (Eon).
  • Räddningstjänsten, om ej akut: 044-20 04 00 (Larmcentralen Kristianstad).

Ring alltid 112 vid brand, olycka eller annan allvarlig fara.

E-postadresser till anställda och politiker inom kommunen är uppbyggda enligt principen fornamn.efternamn@osby.se men undantag kan förekomma.

Kontaktuppgifter till kommunens förvaltningar

Inkommen post är allmän handling

När du kontaktar kommunen via e-post eller post registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla invånare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddad i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.