Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontakt, synpunkter och felanmälan

Här hittar du information om öppettider till kommunens kontaktcenter och växel samt hur du lämnar synpunkter och gör felanmälan. För att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi dig att i första hand ta kontakt med oss via vår växel.

Kontaktcenter

Osby kommuns kontaktcenter underlättar och ökar tillgängligheten för dig som besökare att få hjälp med dina kommunala ärenden. Här möter du våra kontaktcentervägledare som besvarar och förmedlar dina frågor. Vi är din enkla väg in då du behöver komma i kontakt med våra kommunala verksamheter.

Har du redan en kontakt inom kommunen gällande ditt ärende, så är det till denne som du vänder dig i först hand.

Här kan du också få några av våra vanliga turistbroschyrer och kartor.

Öppettider

Måndag - torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag: 08.00 - 16.00

Kontakta oss

Telefon: 0479-52 80 00
E-post: kommun@osby.se
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby

Brådskande ärenden efter kontorstid

  • Osbybostäders fastigheter:010-470 51 84 (Securitas ).
  • Vatten och avlopp: 010-211 97 90 (Securitas).
  • Socialjour: 044-775 78 78.
  • Felanmälan trygghetslarm: 044-775 79 17.
  • El: 0771-22 24 24 (Eon).
  • Räddningstjänsten, om ej akut: 044-20 04 00 (Larmcentralen Kristianstad).

Ring alltid 112 vid brand, olycka eller annan allvarlig fara.

Synpunkter och felanmälan

Synpunkter på kommunala verksamheter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter om kommunens verksamheter i vårt formulär för synpunkter.

Fyll i formuläret för synpunkter

Synpunkter på webbplatsen osby.se

Du kan även lämna synpunkter om tillgängligheten på webbplatsen osby.se via formuläret nedan. Under rubriken Dokument kan läsa mer om de officiella riktlinjer för tillgänglighet som gäller på webbplatser inom offentlig sektor.

Fyll i formuläret för synpunkter om tillgänglighet på webben

Felanmälan

Via formuläret för felanmälan kan du anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker och naturområden. Du kan också anmäla fel i vår app "Felanmälan Osby kommun". Appen är gratis och finns på Apple iTunes och Google Play.

Fyll i formuläret för felanmälan

Kontakta anställda och förtroendevalda

E-postadresser till anställda och politiker inom kommunen är uppbyggda enligt principen fornamn.efternamn@osby.se men undantag kan förekomma. Å och ä ersätts av a, ö ersätts av o.

Kontaktuppgifter till kommunens olika förvaltningar:

När du kontaktar kommunen via e-post eller post registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.