Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som har hand om de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet .

Protokoll

Här under hittar du Valnämndens protokoll för innevarande år samt de två senaste åren.

Exempelbild