Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Nämnden har också ett arbetsutskott, som är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i nämnden som helhet.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till Tillsyn- och tillståndsnämndens sammanträden för innevarande år samt de två senaste åren.

Exempelbild