Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden (tidigare Tillsyns- och tillståndsnämnden) ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till Miljö- och byggnämndens sammanträden för innevarande år samt de två föregående åren.

Exempelbild