Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen driver de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna för Osby kommun. Kommunstyrelsens uppgift är enligt kommunallagen att leda och samordna förvaltningen av kommunens olika verksamheter. Här innefattas även de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har ett ledningsutskott som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till kommunstyrelsens sammanträden för innevarande år samt de två föregående åren.

Exempelbild