Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om budget, avgifter, detaljplaner och kommunens långsiktiga mål med mera.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till kommunfullmäktiges sammanträden för innevarande år samt de två föregående åren.

Exempelbild