Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hälsa- och omsorgsnämndens individutskott

Nämnden har ett individutskott, som är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i nämnden som helhet.

Protokoll

Här hittar du protokoll till individutskottets sammanträden för innevarande år samt de två föregående åren.

Exempelbild