Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Nämnden har också ett arbetsutskott, som är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i nämnden som helhet.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till arbetsutskottets sammanträden för innevarande år samt de två senaste åren.

Exempelbild