Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass och fritidshem. De ansvarar också för uppgifter inom grundskola, grundsärskola, musikskolan samt barn- och familjenheten.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till Barn- och skolnämndens sammanträden för innevarande år samt de två senaste åren.

Exempelbild