Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Tillsyns- och tillståndsnämnden och beredning

Tillsyns- och tillståndsnämnden (tidigare miljö- och byggnämnden) ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård.