Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden (tidigare Tillstånds- och tillsynsnämnden) ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård.

Kallelser

Här under hittar du kallelser till Miljö- och byggnämnden för innevarande år samt Tillsyns- och tillståndsnämnden för de två föregående åren.

Exempelbild