Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete

Utskottet är en mindre del av kommunstyrelsen, som är ansvarig nämnd. Utskottet har en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.