Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, miljö, kultur och fritid med mera. Samhällsbyggnadsnämnden som har den närmaste insynen över byggnadsverksamheten. Nämnden ska också se till att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kallelser till sammhällsbyggnadsutskott

Här under hittar du protokoll till Samhällsbyggnadsutskottets sammanträden för innevarande år samt senaste två åren.

Exempelbild