Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skriftlig brandskyddsredogörelse

För byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora ska det upprättas en skriftilig redogörelse för brandskyddet. Redogörelsen ska skickas till kommunen som sedan kan använda den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

Ansvar

Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till kommunen. Den som driver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas. För verksamheter som innebär fara för människor eller miljö (enligt 2 kap 4§ Lagen om Skydd mot Olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) är det istället verksamhetsutövaren som ansvarar för att upprätta redogörelsen. Ägaren ska då bidra med uppgifter som behövs för detta.

Vid stora förändringar i verksamheten eller byggnaden ska den skriftliga redogörelsen uppdateras.

Syfte

Förutom att den skriftliga brandskyddsredogörelsen ska tydliggöra den enskildes eget ansvar för brandskyddet ska den också fungera som ett hjälpmedel för den kommunala tillsynen.

Den skriftliga brandskyddsredogörelsen ska tydliggöra den enskildes eget ansvar för brandskyddet som är kopplat till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Vilka omfattas av kravet?

I Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om skriftlig redogörelse för brandskyddet anges vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet.

Inlämning

Inlämning sker skriftligt till räddningsstjänsten.