Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Styrdokument

Här hittar du de övergripande styrdokumenten, som gäller för förvaltningar i kommunen. De bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ibland av förvaltningschef.

Olika typer av styrdokument

De olika styrdokument som gäller för kommunens verksamheter kan vara policydokument, riktlinje, strategi, rutin eller reglemente. Styrdokumenten är beslutade att gälla inom kommunens olika verksamheter.