Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Medborgarlöfte

I maj 2021 skrev Osby kommun under ett medborgarlöfte tillsammans med polisen. Parterna lovar kommunens invånare att aktivt samverka för att förebygga brott och öka tryggheten i hela kommunen.

18 konkreta löften till invånarna

Medborgarlöftet innehåller aktiviteter med fokus på de lokala problem invånarna upplever är störst. Med 18 konkreta löften till kommunens invånare ska kommunen och polisen tillsammans göra Osby kommun till en ännu tryggare plats att bo och vistas på.

Fokus på otrygga miljöer, trafikbrott och droganvändning

Bland annat lovar polisen och kommunen att verka för fler trygga vuxna ute på kvällar och helger och att åtgärda miljöer som upplevs mörka och otrygga. Att arbeta med hastighetssänkande åtgärder är ett annat löfte. Polisen lovar också att öka sin närvaro och synlighet i kommunen.

Löftena är en förlängning av polisens och Osby kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Du hittar löftet i sin helhet under rubriken Dokument på den här sidan.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och kommunpolisen Veronica Gustafsson den 19 maj 2021 då medborgarlöftet skrevs under.