Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Rådet för trygghet och hälsa

Arbete med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Ansvarsområden

Inom Osby kommun leds arbetet med trygghets- och hälsofrågor av Rådet för trygghet och hälsa (RTH).

Följande ingår i Rådet för tryggehet och hälsa:

  • Kommunstyrelsens ordförande
  • Oppositionspolitiker
  • Kommundirektör
  • Förvaltningscheferna
  • Polisen
  • Verkställande direktör, Osbybostäder
  • Näringslivsrepresentant
  • Säkerhetssamordnare
  • Folkhälsostrateg