Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Årshjul kommunfullmäktige

Den tidsatta planeringsprocessen uttrycks som en bild. Den beskriver när olika aktiviteter ska ske för att processen ska hänga samman under ett verksamhetsår.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål och strategier sker i dialog med styrelser, nämnder och utskott enligt ledningssystemets struktur. Uppföljningen sker kontinuerligt och presenteras i delårsrapporter och årsredovisning enligt det årshjul kommunstyrelsen fastställt.

Årshjul 2020

Årshjul kommunfullmäktige