Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med omsorg om äldre och andra personer med behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag.
Kommunala hälso- och sjukvård och förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Ansvarsområden

Förvaltningen Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso och sjukvård och LSS-verksamheten. Vi arbetar för att både äldre och yngre invånare som behöver vård, omsorg och service, ska ha ett gott liv varje dag.

Verksamheten styrs utifrån bland annat följande lagar:

 • Socialtjänstlagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Patientsäkerhetslagen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Förvaltningslagen
 • Lag om bostadsanpassningsbidrag

Personal och kontaktuppgifter till de olika enheterna och tjänstemännen hittar du på Vård- och omsorgsförvaltningens kontaktsida.

Kontakt

 • $name Helena Ståhl
  Förvaltningschef, Vård och omsorg
  0479-52 84 08

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild