Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Utbildning och arbete

Utbildning, stöd och trygghet, möjligheter och gemenskap, medbestämmande och respekt - det är några av nyckelorden i socialförvaltningens (även kallad socialtjänsten) breda verksamhet.

Ansvarsområden

Förvaltningen ansvarar för gymnasieskolor, vuxenutbildning, socialtjänstens vuxenenhet (försörjningsstöd, socialpsykiatri och missbruk), budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsenhet, enhet för flyktingmottagning samt boende för ensamkommande barn.

 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Yrkeshögskola
 • Utbildning och kompetensutveckling av vuxna; såväl anställda som arbetslösa.
 • Stöd och ekonomiskt bistånd
 • Flyktingmottagning enligt de avtal som tecknas med Migrationsverket.
 • Arbetsmarknadsinsatser för personer som anvisats av Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten.

För kontaktuppgifter till de olika verksamheterna inom förvaltningen för utbildning och arbete, gå till kontaktsidan för Utbildning & arbete.

Kontakt

 • $name Mia Johansson
  Tillförordnad Förvaltningschef, Utbildning & arbete
  0479-52 83 83

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.