Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ansvarar för kommunens kansli och många andra tjänster och verksamheter av administrativ, teknisk och servicinriktad karaktär.

Ansvarsområden

Serviceförvaltningen har flera och vitt skilda ansvarsområden. Bland annat kommunens kostorganisation, lokalvård på kommunala fastigheter och IT-service. Man har också hand om kommunens kontaktcenter i kommunhuset, växel och telefoni. Till Serviceförvaltningen hör även kommunens kansli.

Kansli

På kansliet ansvarar man bland annat för sekreterarskap åt kommunfullmäktige och de olika nämnderna och utskotten. Man ansvarar också för central diarie- och ärendehanteringssystem, vaktmästeri, arkiv med mera.

Personal och kontaktuppgifter till de olika enheterna och tjänstemännen hittar du på Serviceförvaltningens kontaktsida.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.