Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Miljö- och byggenheten

Miljö- och byggenheten utövar tillsyn och beviljar ansökningar om tillstånd inom miljö- livsmedel-, bygg- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård.

Ansvarsområden

Miljö- och byggenheten har till uppgift att värna om människors hälsa och miljö. Vi verkar för att de livsmedel som erbjuds håller god hygienisk kvalitet, att badvattnet är rent och hygienlokalerna fräscha. Miljön ska brukas uthålligt och exploateras hänsynsfullt. Skolor, bostäder med mera ska vara hälsosamma att vistas i.    

Verksamheter

  • Miljöskydd
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Djurskydd
  • Miljömål

För kontaktuppgifter till de olika verksamheterna inom Miljö- och byggenheten, gå till kontaktsidan för Samhällsbyggnad

Exempelbild