Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Mark, exploatering & drift

Enheten ser till att sköta om, utveckla och underhålla den miljö vi vistas i och som är en del av vår vardag. Det handlar om allt från gator och ledningsnät till skog och jakt.

Ansvarsområden

Verksamheten innefattar bland annat gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning, arrendefrågor, bidrag enskilda vägar, skyddsjakt, skogar, renhållningsfrågor, skötsel av park- och grönområden, ledningsnät för vatten och avlopp med mera.

För kontaktuppgifter till de olika verksamheterna inom Mark, exploatering och drift, gå till kontaktsidan för Samhällsbyggnad