Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Mark, exploatering & drift

Enheten ser till att sköta om, utveckla och underhålla den miljö vi vistas i och som är en del av vår vardag. Det handlar om allt från gator och ledningsnät till skog och jakt.

Ansvarsområden

Verksamheten innefattar bland annat

 • gator,
 • gång- och cykelvägar
 • gatubelysning
 • arrendefrågor
 • bidrag enskilda vägar
 • skyddsjakt
 • skogar
 • renhållningsfrågor
 • skötsel av park- och grönområden
 • ledningsnät för vatten och avlopp
 • med mera

För kontaktuppgifter till de olika verksamheterna inom Mark, exploatering och drift, gå till kontaktsidan för Samhällsbyggnad