Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen är ett stöd- och samordningsorgan åt kommundirektören och de politiska beslutsfattare, kommunala förvaltningar och allmänhet. Kommunledningsförvaltningen är underordnad kommunstyrelsen.

Ansvarsområden

Inom förvaltningen finns flera olika avdelningar eller enheter, som i sin tur har olika ansvarsområden och verksamheter. Dessutom består kommunledningsförvaltningen av kommunchefens stab.

 • Ekonomiavdelning
 • HR-enheten
 • Räddningstjänst

Kommundirektörens stab

Direkt under kommundirektören finns staben, som arbetar långsiktigt och strategiskt med vissa frågor. Staben har ett kommunövergripande uppdrag att samordna och utveckla gemensamma funktioner inom kommunen.

Till stabens arbete hör bland annat

 • informationsarbetet
 • medborgardialog
 • EU-frågor
 • kommunövergripande utredningar
 • statistik
 • näringslivsfrågor
 • turismutveckling

 

I staben ingår

 • Kommunikationsstrateg
 • Näringslivsstrateg

För kontaktuppgifter till de olika enheterna och tjänstemännen gå till kontaktsidan för Kommunledningsförvaltningen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild