Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samverkan för fler i arbete

Ett projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden och där man satsar på personer i utanförskap och långvarigt bidragsberoende.

Om projektet

Projekt pågår mellan 2017-02-01 och pågår till 2020-01-31.

Vi vill satsa på ett projekt som ger de som är i ett utanförskap och långvarigt bidragsberoende möjlighet att skaffa sig en utbildning, arbete eller eget företag. Det handlar om människor som har olika former av funktionsnedsättning, utrikesfödda, personer som varit sjukskrivna och ska återgå i arbete samt långtidsarbetslösa.

Kartläggning av individer

Projektet kommer att fokusera på att de dessa personer rätt förutsättningar för att ta sig vidare. Vi kommer inom projektet att arbeta efter en metod som vi provat under flera år och som vi vet är effektiv. Metoden innebär att vi kartlägger individer för att hitta deras hinder och resurser. Vi kommer att arbeta aktivt för att deras arbetsförmåga ska bli ordentlig utredd i ett så tidigt skede som möjligt.

Kompetensutveckling

Deltagare i projektet kommer även att få kompetensutveckling inom arbetsmarknad, svensk arbetsmarknadskultur, övrig samhällsinformation och svenska språket vid behov. Genom projektet kommer vi ge deltagare bättre förutsättningar att koma i utbildning, arbete eller eget företag. Utöver vårt arbete med individer kommer vi att fokusera på arbetet ut mot arbetsgivare, både inom offentlig och privat sektor.

God uppföljning

Vi värdesätter en god uppföljning och ett stöd till arbetsgivare genom hela processen. Genom utbildningar inom kultur och funktionsnedsättningar ska vi öka kunskap och förståelse för målgrupperna. Genom att utbilda handledare på arbetsplatser kommer vi att öka arbetsgivares möjligheter och förmåga att ta emot personer ur målgrupperna för projektet och vara goda handledare.

Höjd sysselsättning

Projektets arbete symboliseras av att kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar nära tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för målgrupperna. Vårt projekt kommer att skapa förändringar för Osby kommun, för Arbetsförmedlingen, för arbetsgivare och framförallt för den enskilde individen. Genom projektet kommer vi att få en höjd sysselsättningsgrad och en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild