Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Påverkan på våra verksamheter

Coronaviruset covid-19 påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här listar vi aktuella förändringar. Sidan uppdateras regelbundet men det finns risk för att allt inte redovisas här. Därför är det viktigt att du även aktivt tar del av respektive verksamhets information.

Informationen uppdateras löpande och verksamheterna som håller stängt gör så tills vidare, tills annat anges.

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

Besöksförbud

Från tisdag 17 mars införs besöksförbud på kommunens äldreboenden och LSS-boenden. Personalen kommer i möjligaste mån arrangera digitala möten för att tillgodose behovet av sociala kontakter.

Läs mer om besöksförbudet i denna nyhet.

Restauranger håller stängt

Från tisdag 17 mars stänger restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda för servering av externa besökare och medarbetare.

Dagverksamhet håller stängt

Från tisdag 17 mars håller dagverksamhet Gläntan och Ljuspunkten för äldre stängt.

Provtagning av omsorgspersonal

Under tisdagen den 19 maj godkändes den lokala rutinen för provtagning av personal gällande covid-19 av samtliga involverade aktörer.

I praktiken innebär det att samtlig personal som uppvisar symptom för covid-19 och dessutom uppfyller följande kriterier, ska testas för viruset:

  • Jobbar i vården och har direkt patientkontakt.
  • Har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete.
  • Jobbar i en prioriterad verksamhet såsom äldreomsorg, hemtjänst och LSS.

Läs mer om provtagning av personal i denna nyhet.

Barn och utbildning

Distansutbildning för gymnasie- och vuxenutbildning

Från onsdag 18 mars bedrivs kommunens gymnasie- och vuxenutbildning på distans.
Läs mer om distansutbildning.

Öppna förskolan håller stängt

Från onsdag 18 mars är Öppna förskolan Lilla liten i Osby stängd.

PRAO skjuts upp till hösten

Eleverna som skulle genomfört PRAO ges istället möjlighet till detta under hösten. Praktik och VFU genomförs som planerat.

Musikskolan ställer om

Från torsdag 19 mars ställde Musikskolan in all sin verksamhet. Från den 4 maj startar Musikskolan startar upp igen, med "en till en" undervisning, på plats mellan lärare och elev. Innan sommaren kommer man även testa distansundervisning.

Ensembler eller gruppundervisning kommer inte att genomföras.

Fredagen den 3 april beslutades att musikskoleavgiften för vårterminen 2020 halveras.
Läs mer om den halverade avgiften.länk till annan webbplats

Restriktioner för att bevilja ledighet

Grundskola och gymnasium beviljar inte några ledigheter gällande resor från och med 24 mars. Redan beviljade ledigheter kan komma att ombedömas.

Matpaket för gymnasieelever

Från och med den 7 maj kommer lunch återigen börja serveras till elever vid Osby kommuns gymnasieskolor. Eleverna kommer att kunna hämta matpaket på angivna kommunala kök, det krävs dock att eleven dagen före anmäler att de vill ta emot ett matpaket.
Läs mer om matpaket för gymnasieelever.

Kultur och fritid

Lokalbokning

Från torsdag 2 april går det inte att boka kommunens lokaler. Detta gäller till den 31 augusti och kan komma att fölängas.

Läs mer om lokalbokning.

Inställda evenemang

Under perioden 23 mars till 31 maj ställer kultur och fritid in sina planerade evenemang. Detta inkluderar även kommunens arrangerade Valborgsfirande på Sjöängen i Osby den 30 april.

Nationaldagsfirandet den 6 juni är i år inställt.

Simhallar

Från tisdag 24 mars ställs resterande gånger av vattengympan in.

Sommarsimskolan kommer enbart rikta sig de barn som är folkbokförda i Osby kommun och födda år 2013 eller tidigare. Simskolan pågår under vecka 25, 26 och 27.
Ytterligare information till berörda elever och vårdnadshavare förmedlas vid respektive grundskola.

Räddningstjänsten

Region Skåne erbjuder provtagning av polis och räddningstjänst vid misstänkt fall av covid-19. Syftet är att identifiera om symtomen beror på covid-19 eller någon annan orsak. Provtagningen möjliggör att personal som inte konstateras ha viruset kan komma tillbaka till arbetet snabbare.

För att ha möjlighet att bli provtagen för covid-19 ska dessa kriterier uppfyllas:

  • Sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.

Läs mer om provtagning av räddningstjänst och polis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster