Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Påverkan på våra verksamheter

Coronaviruset covid-19 påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här listar vi aktuella förändringar. Sidan uppdateras regelbundet, men för att vara säker på att du inte missar någon information kan det vara bra att hålla koll på respektive verksamhets vanliga kommunikationskanaler.

Informationen uppdateras löpande och verksamheterna som håller stängt gör så tills vidare, tills annat anges.

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

Besöksförbud

Tisdagen 17 mars infördes besöksförbud på kommunens äldreboenden och LSS-boenden. Sedan 1 april råder nationellt besöksförbud på alla äldreboenden i landet.

Personalen på våra boenden kommer i möjligaste mån att arrangera digitala möten för att tillgodose behovet av sociala kontakter. Nu är det även möjligt för boende på äldreboenden i kommunen att möta sina nära och kära under säkra och kontrollerade former bakom plexiglasskärmar. Kontakta enhetschef på respektive boende för mer information.

Restauranger håller stängt

Från tisdag 17 mars stänger restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda för servering av externa besökare och medarbetare.

Dagverksamheter håller stängt

Från tisdag 17 mars håller dagverksamhet Gläntan och Ljuspunkten för äldre stängt.

Provtagning av personal

Provtagning görs för att kunna konstatera om symtomen beror på covid-19 eller om det har andra orsaker. Provtagning av personal möjliggör att de medarbetare som konstateras vara friska snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

Vård- och omsorgspersonal

Personal inom kommunal vård och omsorg som uppvisar symptom för covid-19 ska testas för viruset om de uppfyller följande kriterier:

  • har direkt patientkontakt
  • har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete
  • jobbar i en prioriterad verksamhet såsom äldreomsorg, hemtjänst och LSS.

Räddningstjänsten

Region Skåne erbjuder provtagning av polis och räddningstjänst vid misstänkta fall av covid-19. För att ha möjlighet att bli provtagen för covid-19 ska följande kriterier uppfyllas:

  • sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva, halsont, hosta, andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.

Region Skåne - provtagning av personallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och utbildning

Förskola och skola

Information till elever och vårdnadshavare

Öppna förskolan håller stängt

Från onsdag 18 mars är öppna förskolan Lilla liten i Osby stängd.

Kultur och fritid

Lokalbokning

Från torsdag 2 april går det inte att boka kommunens lokaler. Detta gäller till den 31 augusti och kan komma att fölängas.

Läs mer om lokalbokning.

Inställda evenemang

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer in alla sina planerade evenemang fram till och med den 31 augusti.

Simhallar

Sommarsimskolan kommer enbart rikta sig de barn som är folkbokförda i Osby kommun och födda år 2013 eller tidigare. Simskolan pågår under vecka 25, 26 och 27. Ytterligare information till berörda elever och vårdnadshavare förmedlas vid respektive grundskola.