Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Näringsliv och företag

Effekterna av covid-19 har slagit hårt mot näringslivet. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att stötta de lokala företagen.

Kommunala åtgärder för att stötta näringslivet

I slutet på mars månad beslutade Osby kommun om extra insatser för att mildra de negativa effekterna av covid-19 på kommunens näringsliv.

 • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor för:
  - kommunalt vatten och avlopp
  - tillstånd och tillsyn
  - sophantering (ÖGRAB)
  - fjärrvärme (Fjärrvärme i Osby AB).
 • Om kunden begär anstånd förlänger Osbybostäder betalningstider på hyra i lokaler för företag
 • På begäran kortar kommunen betalningstiden till kommunens leverantörer för att stärka företagens likviditet
 • Företag kan kontakta kommunen vid behov av förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden
 • Företag kan kontakta kommunen vid önskan att skjuta på planerade tillstånds- och tillsynsärenden

Kontakta oss

Vid anstånd kontakta ekonomienheten via kommunens växel eller ekonomi@osby.se

Vid frågor om tillstånd och tillsyn kontakta ansvarig handläggare.

För råd och vägledning kontakta vår näringslivsutvecklare jimmy.ekborg@osby.se

Är du i behov av kommunikationsmaterial till din verksamhet?

Myndigheten för samhällsydd och beredskap (MSB) har tagit fram kommunikationsmaterial till olika verksamheter med syfte att bromsa smittan av covid-19.

MSB:s kommunikationsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsättningsstöd för dig som driver enskild firma

Du som driver enskild firma och har drabbats ekonomiskt av coronapandemin kan ansöka om omsättningsstöd hos Boverket.

Ansök om omsättningsstöd - Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster