Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Näringsliv och företag

Effekterna av covid-19 har slagit hårt mot näringslivet. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att stötta de lokala företagen.

Kommunala åtgärder för att stötta näringslivet

Under pandemin har Osby kommun beslutat att genomföra extra insatser för att stötta kommunens näringsliv.

Det här gäller:

 • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor för:
  - kommunalt vatten och avlopp
  - tillstånd och tillsyn
  - sophantering (ÖGRAB)
  - fjärrvärme (Fjärrvärme i Osby AB).
 • Om kunden begär anstånd förlänger Osbybostäder betalningstider på hyra i lokaler för företag
 • På begäran kortar kommunen betalningstiden till kommunens leverantörer för att stärka företagens likviditet

Kontakta oss

Vid anstånd kontakta ekonomienheten via kommunens växel 0479-52 80 00 eller ekonomi@osby.se

För råd och vägledning kontakta vår näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg, 0479-52 82 21 eller jimmy.ekborg@osby.se

Omsättningsstöd för dig som driver enskild firma

Du som driver enskild firma och har drabbats ekonomiskt av coronapandemin kan ansöka om omsättningsstöd hos Boverket.

Ansök om omsättningsstöd - Länsstyrelsen