Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förskola och skola

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och anpassar åtgärderna därefter. Här kan du läsa mer om aktuella åtgärder i förskola och skola.

Nationella rekommendationer

Den 9 februari upphörde de flesta restriktioner och åtgärder mot covid-19. Den viktigaste rekommendationen framöver är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

På 1177.se och Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller just nu.

Insjuknande under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills symtomfri vårdnadshavare anländer.

Vaccinering av elever mellan 12-15 år

Nu har eleverna blivit vaccinerade i skolans verksamheter.

Boka tid för vaccination

Har du inte vaccinerat dig ännu så det möjligt för personer i åldersgrupp 12–15 år att boka tid för vaccination vid den vårdcentral du är listad vid. Du som är 15 år och äldre bokar din tid för vaccination via 1177.se.

Du kan även vaccineras vid ett av Region Skånes mobila team (de mobila teamen finns runt om i Skåne vid exempelvis köpcentrum, järnvägsstationer och olika typer av evenemang). Tidsbokning är inte möjlig vid de mobila teamen.

Medgivande

15-åringar kan boka vaccination via 1177.se utan medgivande från vårdnadshavare.

12-14-åringar behöver antingen ha med sig en vårdnadshavare vid vaccinering för att räknas som medgivande eller så ska medgivandet vara påskrivet av båda vårdnadshavarna.

Aktuella åtgärder i skolorna

Grundskola och gymnasieskola

All undervisning på grundskolorna och gymnasieskolorna sker på plats.

Lärcenter

På Lärcenter har undervisningen återgått till att ske på plats men en del undervisning kommer, precis som innan pandemin, att ske digitalt. Vår erfarenhet från arbetet under pandemin gör att vi tittar på möjligheter att utöka den digitala undervisningen ytterligare framåt.

Drop-in till studievägledningen är öppen igen. Kontakta studie- och yrkesvägledare theresa.keric@osby.se för mer information.

Musikskolan

Musikskolans verksamhet är igång som vanligt.

Vid frågor, kontakta musikskolechef Åsa Klinthage Andersson på 070 - 931 83 66 eller asa.klinthage.andersson@osby.se.

Förebyggande arbete

Kommunens skolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel.

Andra rutiner i våra matsalar är:

  • Vi undviker trängsel vid bufféer.
  • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
  • Handtvätt sker regelbundet.
  • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
  • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
  • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
  • Färre sallader erbjuds.
  • Vi kommer även att ha handdesinfektion tillgänglig i matsalen, sprayflaskor och pappersrullar för att eleverna ska kunna torka av bordet efter sig.

Coronaviruset och offentliga kök - Livsmedelsverket


Övrig information

Är du föräldraledig, arbetslös eller permitterad?

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Elever med olika medicinska tillstånd

Om den behandlande läkaren bedömer att eleven kan gå i skolan men en oro finns hos elev och vårdnadshavare tas kontakt med skolans rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för elevens skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare håller sitt barn hemma. Eleven erbjuds skolarbete på annat sätt, exempelvis distansundervisning. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

Frågor och svar hos SKR

Sveriges kommunen och regioner, SKR, har samlat de vanligaste frågorna om kommunens ansvar för förskola och skola med anledning av coronavirus, covid-19.

Till SKR