Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förskola och skola

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och anpassar åtgärderna därefter. Här kan du läsa mer om aktuella åtgärder i förskola och skola.

Det cirkulerar fortfarande covid-19 i samhället och förskolorna och skolorna i Osby kommun kommer att ta tillvara på de goda erfarenheterna av det smittförebyggande arbetet även om många restriktioner och åtgärder upphört. Det är viktigt att alla oavsett ålder, vaccinationer eller tidigare covid-19 infektion fortsätter stanna hemma från alla sociala sammanhang om man har symtom som exempelvis halsont, snuva, feber eller hosta vilket kan vara tecken på covid-19.

Barn och vuxna kan återgå till förskolan, skolan, arbetet och till andra aktiviteter när de har blivit friska och har ett gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som är frisk.

På 1177.se och Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller just nu.

Insjuknande under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills symtomfri vårdnadshavare anländer.

Vaccinering av elever mellan 12-17 år

Den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 av grundfriska barn i gruppen 12-17 år tas bort från den 1 november 2022.

För den som har fyllt 18 år gäller rekommendationen för vuxna, att man bör ta tre doser för att ha ett grundskydd mot covid-19. Det kommer inte att erbjudas vaccination i skolans lokaler utan boka tid på din vårdcentral via 1177.

Vaccinera dig mot covid-19