Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till elever och vårdnadshavare

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i dagsläget är bedömningen att friska elever ska gå i skolan. Elever i grundskolan och motsvarande skolformer har skolplikt, och förväntas därför vara i skolan.

Stanna hemma vid symtom

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, barn, elever och personal vara uppmärksamma på tidiga symtom som kan förekomma vid covid-19länk till annan webbplats.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och ytterligare minst två symtomfria dagar innan de får gå tillbaka till skolan. Barn kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta om det har gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de har varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skola eller förskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Den tillgängliga kunskapen om covid-19 visar att de allra flesta barn och ungdomar som blir smittade får milda sjukdomssymtom. De kan bli förkylda och få hosta och feber, och blir oftast friska igen efter några dagar.

Råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Nationella prov

Skolverket fattade beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden 30 mars till och med den 30 juni. Beslutet gäller alla skolformer där nationella prov genomförs.

För dig som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet eller nedsatt immunförsvar får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare vill hålla sitt barn hemma med skolarbete på distans. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt verksamhetlänk till annan webbplats

Så jobbar Osby kommun med att minska smittspridning bland barn och unga

Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygienlänk till annan webbplats

Enligt Livsmedelsverket finns det i nuläget ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom mat eller dryck. Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel. Andra rutiner i våra matsalar är:

  • vi undviker trängsel vid bufféer
  • rengöring i bufféer sker mellan varje grupp
  • handtvätt sker regelbundet
  • uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
  • våra upplägg är mindre och byts därför oftare
  • matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn
  • färre sallader erbjuds.

Livsmedelsverkets information om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar hos SKR

Sveriges kommunen och regioner, SKR, har samlat de vanligaste frågorna om kommunens ansvar för förskola och skola med anledning av coronavirus, covid-19.

Till SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster