Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förskola och skola

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och anpassar åtgärderna därefter. Här kan du läsa mer om åtgärder i förskola och skola.

Inom våra verksamheter arbetar vi mycket med åtgärder för att begränsa smittspridningen i barns och ungas miljöer för att deras vardag och skolgång ska påverkas så lite som möjligt. Barn och elever behöver möjligheten att vistas i sociala sammanhang samt ha en trygg och stabil vardag, det är viktigt att eleverna får sin lagstadgade undervisning som närundervisning. Vi har hela tiden med oss i vårt förebyggande arbete att lättnader i de smittförebyggande åtgärderna ska vägas mot risken för smittspridning och utbrott i våra verksamheter. Vi kommer att ta vara på de erfarenheter från det förebyggande arbetet som redan gjorts som goda hygienrutiner vilket inte enbart motverkar spridningen av covid-19 utan även spridning av andra förkylningsvirus och influensavirus.

Vi har alla ett ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och behöver tänka på hur vi kan undvika att bli smittade och att smitta andra. I nedan länk hittar du en sammanfattning av vad du behöver tänka på för att skydda dig själv och andra mot covid-19.

Skydda dig själv och andra - rekommendationer om covid-19 - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stanna hemma vid minsta symtom

För att minska risken för smittspridning av covid-19 eller annan luftvägsinfektion behöver vårdnadshavare och elever vara uppmärksamma på tidiga symtom som exempel halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Vid allra minsta symtom ska barnen och eleverna stanna hemma från förskolan och skolan då rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar, även de som är vaccinerade eller som tidigare haft bekräftad covid-19.

Testa dig vid symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som får symtom på covid-19 testar dig för att se om du har en pågående infektion, du som haft en konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver generellt inte testa dig. Rekommendationen gäller från förskoleklass och uppåt. Stanna hemma i väntan på provsvar och undvik kontakt med andra. Antigentest i form av självtest, där du själv tar provet och läser av svaret, används inte vid symtom utan beställ PCR test.

Beställ test för covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge behöver jag stanna hemma?

För att minska spridningen av andra infektioner behöver du stanna hemma även om du får ett negativt testresultat vilket visar att du inte har covid-19. Du kan gå tillbaka till skolan eller annan verksamhet när du blivit frisk. Om du har haft feber ska du vara feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Med stöd av rekommendationerna behöver du som individ eller vårdnadshavare bedöma när ditt barn har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Läs mer gällande positivt testresultat, om inget prov tagits eller om du senaste sex månaderna haft en konstaterad covid-19

Hur länge bör jag stanna hemma? — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insjuknande under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills symtomfri vårdnadshavare anländer.

Symtom i familjen

Du behöver inte stanna hemma eller följa särskilda regler om du bor med någon som har symtom eller väntar på ett provsvar. Om du får symtom ska du stanna hemma och testa dig.

Det är först när någon du bor med får en bekräftad covid-19 som du kommer att få särskilda förhållningsregler att följa via smittskydd

Du som bor med eller har haft nära kontakt med någon som har covid-19 - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinering av elever mellan 12-15 år

Under vecka 3 kommer eleverna som fått sin dos nr 1 i skolan erbjudas även dos nr 2 på Hasslarödsskolan. En ny hälsodeklaration inför dos nr 2 kommer att fyllas i och lämnas vid vaccinationstillfället, kontakta skolsköterskan vid ert barns skola för mer information. Vaccinationerna skrivs in i barnets journal av vårdcentralen och på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och folkhalsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information.

Om vaccinationsbevis

När båda doserna har skrivits in i barnets journal är de även registrerade i Nationella vaccinationsregistret. Därefter går det att via e-Hälsomyndigheten få ut ett vaccinationsbevis på covidbevis.se. Vaccinationsbeviset kan till exempel behövas vid resor utomlands. Det är e-Hälsomyndigheten som hanterar alla frågor om vaccinationsbevis.

Boka tid för vaccination

Har du inte vaccinerat dig ännu så det möjligt för personer i åldersgrupp 12–15 år att boka tid för vaccination vid den vårdcentral du är listad vid. För dig som är 15 år och äldre bokar du din tid för vaccination via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även vaccineras vid ett av Region Skånes mobila team (de mobila teamen finns runt om i Skåne vid exempelvis köpcentrum, järnvägsstationer och olika typer av evenemang). Tidsbokning är inte möjlig vid de mobila teamen.

Medgivande

15-åringar kan boka vaccination via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utan medgivande från vårdnadshavare.

12-14 åringar behöver ha med sig en vårdnadshavare vid vaccinering för att räknas som medgivande eller ska medgivandet vara påskriven av båda vårdnadshavarna.Aktuella åtgärder i skolorna

Undervisning på plats i gymnasieskolan

All undervisning på gymnasieskolorna sker på plats och vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skollunch serveras till eleverna.

Undervisning på plats i högstadiet

Högstadieeleverna i Osby kommun undervisas på plats i skolan. Eleverna serveras skollunch.

Undervisning på Osby komvux (Lärcenter)

Undervisningen har återgått till att ske på plats men en del undervisning kommer, precis som innan pandemin, att ske digitalt. Vår erfarenhet från arbetet under pandemin gör att vi tittar på möjligheter att utöka den digitala undervisningen ytterligare framåt.

Drop-in till studievägledningen är öppen igen. Kontakta studie- och yrkesvägledare theresa.keric@osby.se för mer information.

Musikskolan

Musikskolan verksamhet är igång som vanligt sedan skolstarten.

Vid frågor, kontakta musikskolechef Åsa Klinthage Andersson på 070 - 931 83 66 eller asa.klinthage.andersson@osby.se.

Åtgärder i förskola och grundskola

Kommunens grundskolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel.

Andra rutiner i våra matsalar är:

  • Vi undviker trängsel vid bufféer.
  • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
  • Handtvätt sker regelbundet.
  • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
  • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
  • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
  • Färre sallader erbjuds.
  • Vi kommer även att ha handdesinfektion tillgänglig i matsalen, sprayflaskor och pappersrullar för att eleverna ska kunna torka av bordet efter sig.

Coronaviruset och offentliga kök - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolan

Öppna förskolan Lilla Liten är stängd vecka 2. Under vecka 3 kommer verksamheten att hållas utomhus.

Lilla Liten Öppnas i nytt fönster.


Övrig information

Hur informerar vi om konstaterad smitta i våra verksamheter?

Om ett barn, en elev eller en medarbetare har fått bekräftad covid-19 och personen har varit i skolan eller förskolan under smittsamt skede (48 timmar innan första symtomet uppvisats) ska rektorn informeras. Därefter informerar rektorn alla de som har varit i nära kontakt med den smittade under det smittsamma skedet. Det är inte säkert att dessa personer har blivit smittade, men eftersom de har blivit utsatta för smittrisk behöver de informeras. Vårdnadshavare till barnen/eleverna på aktuell avdelning eller i aktuell klass får skriftlig information och instruktion enligt Smittskydd Skåne.

I enlighet med patientsekretessen lämnar vi aldrig ut information om en enskild person. Vi lämnar heller inte ut allmän information till alla vårdnadshavare om att det finns smitta på skolan/förskolan. Endast de som är berörda kommer att få information.

Är du föräldraledig, arbetslös eller permitterad?

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Elever med olika medicinska tillstånd

Om den behandlande läkaren bedömer att eleven kan gå i skolan men en oro finns hos elev och vårdnadshavare tas kontakt med skolans rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för elevens skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare håller sitt barn hemma. Eleven erbjuds skolarbete på annat sätt, exempelvis distansundervisning. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

För barn: Så funkar coronaviruset

Frågor och svar hos SKR

Sveriges kommunen och regioner, SKR, har samlat de vanligaste frågorna om kommunens ansvar för förskola och skola med anledning av coronavirus, covid-19.

Till SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.