Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till äldre, riskgrupper och anhöriga

Du som är över 70 år eller ingår i en riskgrupp ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt under en tid framöver. Det innebär bland annat att du ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer och offentliga lokaler. Ta hjälp av nära och kära med att uträtta dina ärenden, handla och hämta ut medicin.

Besöksförbud på våra boenden

För att skydda våra äldre och människor i riskgrupper från smittspridning har Regeringen infört nationellt besöksförbud på äldreboenden från den 1 april. Det är därför förbjudet att besöka våra verksamheter där äldre bor eller vistas. Undantag kan dock göras i vissa fall, till exempel vård i livets slutskede.

Sommaren är här och med den förhoppningsvis fint väder, som ökar möjligheterna att vistas ute. Vi uppmanar alla närstående och besökare respektera att besök utomhus endast kan ske på bokade tider och bakom coronasäkra plexiglasskärmar. Kontakta enhetschef för mer information.

Boende och personer på korttidsboende ska undvika att besöka närstående, vistas i affärer och offentliga lokaler och hålla avstånd till andra människor.

Förebyggande arbete inom äldreomsorgen för att hindra smittspridning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

All personal imon äldreomsorgen har under våren fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Utrustning och rutiner inom vård och omsorg

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer om att använda visir i förebyggande syfte i det vårdnära arbetet om det finns brukare som har konstaterats smittade i en boendegrupp eller hemtjänstgrupp.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, skickas för provtagning på sjukhuset i Kristianstad eller Hässleholm. Även om provet visar att medarbetaren inte är smittad med covid-19 får medarbetaren vara hemma under tiden med symptom och två dagar efter att hen har blivit symptomfri.

Personalen följer alltid basala hygienrutiner, vilket bland annat betyder att de vid varje vård- och omsorgsbesök tvättar händerna och använder handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att de alltid använder arbetskläder, och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde.

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet. I arbetsmoment som innebär att personal befinner sig rakt framför patient inom host- och nysavstånd används stänkskydd. Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR.

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning, till exempel sugning av luftvägar, används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment görs en bedömning om långärmat plastförkläde ska användas.

Socialstyrelsen förklarar skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning här.länk till annan webbplats

Hjälp med matinköp och uttag av medicin

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Vissa affärer har rekommendationer om särskilt lämpliga tider att handla för dig som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuder en del affärer möjlighet att beställa varor via telefon eller digitalt.

I nuläget kan kommunen inte bistå med matinköp och medicin för dig som är 70+.

Ansökningar om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar om hjälp i hemmet via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.