Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till äldre, riskgrupper och anhöriga

Du som är över 70 år eller ingår i en riskgrupp ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt under en tid framöver. Det innebär bland annat att du ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer och offentliga lokaler. Ta hjälp av nära och kära med att uträtta dina ärenden, handla och hämta ut medicin.

Besöksförbud på våra boenden

För att skydda våra äldre och människor i riskgrupper från smittspridning har Regeringen har infört nationellt besöksförbud på äldreboenden från den 1 april. Det är därför förbjudet att besöka våra verksamheter där äldre bor eller vistas.

Vi står nu inför flera högtider och fint väder där möjligheter ges att vistas ute. Inom förvaltningen uppmanar vi alla anhöriga att fortsätta respektera besöksförbudet även utomhus. Utevistelse tillsammans med anhöriga anses inte lämpligt då äldre i nuläget ska undvika fysiska kontakter. Vår personal utnyttjar varje möjlighet att erbjuda de boende utevistelse och promenader runt våra boenden.

Boende och personer på korttidsboende ska undvika att besöka närstående, vistas i affärer och offentliga lokaler och hålla avstånd till andra människor.

Vi hoppas på förståelse i en svår tid.

Förebyggande arbete inom äldreomsorg och hemtjänst för att hindra smittspridning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

All personal har under april fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Utrustning och rutiner inom äldreomsorg och hemtjänst

Folkhälsomyndigheten och vårdhygien i Region Skåne rekommenderar inte användande av munskydd i förebyggande syfte.
Munskydd används av medarbetare om den som tar emot hjälp har känd smitta eller vid misstanke om smitta. Munskydd är en del av en skyddsutrustning. Det ska endast användas tillsammans med visir eller skyddsglasögon.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, har direktiv att stanna hemma under tiden med symptom och två dagar efter man har blivit symptomfri.

Vi använder alltid basal hygien vilket betyder att vi vid varje vård- och omsorgsbesök bland annat ska tvätta händerna och använda handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att vi alltid använder arbetskläder och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde.

Vi följer dagligen rekommendationer från folkhälsomyndigheten och vårdhygien i Region Skåne och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet. I arbetsmoment som innebär att personal befinner sig rakt framför patient inom host- och nysavstånd används stänkskydd. Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR.

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning, till exempel sugning av luftvägar, används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment kan användning av långärmat plastförkläde övervägas.

Socialstyrelsen förklarar skillnad mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning här.länk till annan webbplats

Hjälp med matinköp och uttag av medicin

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Vissa affärer har rekommendationer om särskilt lämpliga tider att handla på för dig som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuder en del affärer möjlighet att beställa varor via telefon eller digitalt.

I nuläget kan kommunen inte bistå med matinköp och medicin för dig som är 70+.

Ansöka om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.