Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kontakta kommunen

Har du frågor eller undrar något om Osby kommun och dess verksamheter eller behöver göra en felanmälan? Tveka inte att kontakta oss. Här hittar du telefonnummer, journummer, kontaktuppgifter och länkar /genvägar till olika kontatvägar inom kommunen. Dessutom hittar du många kontaktuppgifter och kontaktvägar i sidfoten längst ner på sidan.

Felanmälan

Under kontorstid:

 • Vid fel på fjärrvärme, gata / gång- och cykelväg, kommunens fastigheter eller fritidsanläggningar, lekplatser eller annan kommunal anläggning ring kommunens växel 0479-52 80 00.
 • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring 0479-52 84 20.
 • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten med mera ring Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) på telefon 010-21 97 00 eller skicka e-post till felanmalan@sbvt.se.
 • Vid fel på gatubelysning: Vattenfall, telefon: 020-825 858.

Du kan också använda dig av vår webbaserade tjänst här på hemsidan för att göra felanmälan och lämna synpunkter och klagomål

Dessa tjänster kommer du även åt via mobilen genom att installera vår app för synpunkter och felanmälan som finns att ladda ner via App Store eller Google Play.

Efter kontorstid (akuta ärenden):

 • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring 0200-22 52 00 (Safepartner).
 • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten med mera ring 010-211 97 90 (Securitas)
 • Vid fel på gatubelysning: Vattenfall, telefon: 020-825 858
 • Socialjour, ring 044-775 78 78
 • El: Eon 0771-22 24 24 
 • Tele: Telia 90 200, från utlandet: +46-771-99 02 00
 • Vid övriga akuta ärenden, ring Kommunens tjänsteman i beredskap (TIB) 070-931 80 06, som förmedlar ditt ärende.

Vid brand, olycka eller annan allvarlig fara kontakta 112

Räddningstjänsten
Postadress: Räddningstjänsten, 283 80 Osby
Besöksadress: Norra Infartsgatan 23
Telefon: 0479-52 81 98
Fax: 0479-52 83 58
E-post: raddningstjansten@osby.se

Kommunens förvaltningar

Kontaktuppgifter inom kommunens olika förvaltningar hittar du via länkarna i sidfoten längst ned på sidan.

E-postadresser till anställda inom kommunen

När du kontaktar kommunen via e-post eller post så registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.

E-postadresser till anställda inom kommunen är uppbyggda enligt principen å och ä ersätts av a och ö av o: fornamn.efternamn@osby.se

Undantag kan dock förekomma.