Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

De tre förslagen

Observera att förslagen som har tagits fram ännu inte är politiskt förankrade. Vi tar dessutom gärna emot fler förslag på vad vi skulle kunna göra av området.

Gemensamt för förslagen

Alla tre förslagen utgår från en gemensam grund med utveckling av bostäder på området samt anläggning av en sedimenteringsdamm. Anledningen till att en sedimenteringsdamm behövs är för att komma åt problem med dagvattnet i området.

Förslag 1: Sjönära och centrala boenden

Fokus på lärande, attraktivt boende och närheten till centrum. Detta förslag går ut på att flytta Parkskolans verksamhet till Naturbruksområdet.

Att lägga en F-9 skola på Naturbruksområdet tillsammans med bostäder kan vara positivt för människor i alla åldrar. Tanken är att komplettera området med hyresrätter och bostadsrätter för alla generationer – kompletterat med seniorbostäder och trygghetsbostäder. Samtidigt skapas sjönära och attraktiva boenden där Parkskolan idag är lokaliserad genom blandad bebyggelse, till exempel marklägenheter, hyres- och bostadsrätter. Tanken är att ha kvar den röda huvudbyggnaden och bygga om den till bostäder.

Förslag 2: Utveckling av kommunens näringsliv

Detta är ett förslag med fokus på att skapa inkubatorverksamhet på Naturbruksområdet. Genom inkubatorprocessen kan företag få stöd att utveckla affärsidéer, mål och strategier samt förberedas för att kunna bli ett växande företag.

Naturbruksområdet har byggnader, som hade fun­gerat bra för denna typ av verksamhet. Man skulle också kunna hyra ut gemensamma kontorsutrymmen för de som inte har råd att ännu satsa på att investera i en fastighet för sin verksamhet

Förslag 3: Bostäder med rekreationsområde

Förslaget har fokus på utveckling och bevaring av naturen i området och stärka kopplingen till Präst­ängen. Med sedimenteringsdammen kan man utveckla rekreationsområdet och anlägga parkområde med stor öppen gräsyta, som kan användas till friluftsliv och aktiviteter.

I nära anslutning till grönområdet föreslås blandad bebyggelse med bostads- och hyresrätter, seniorboende och trygghetsboende.

Satellitbild över Naturbruksområdet
Flygbild över Naturbruksområdet

Kontaktperson

Susanne Rönnefeldt Berg

Telefon: 070-931 84 02
E-post: susanne.berg@osby.se

Förslag tas tacksamt emotLämna tomt om du vill vara anonym.

Lämna tomt om du vill vara anonym.