Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Utveckling av Naturbruksområdet

Välkommen till medborgardialog på Naturbruksgymnasiet den 27 mars klockan 18:30. Vi presenterar olika förslag på hur bostäder och rekreationsområde kan se ut. Du har möjlighet att komma med egna idéer på vad vi kan göra med området.

Bakgrund

I juni 2019 avslutar Naturbruksgymnasiet sin sista utbildning på naturbruksområdet. Under 2018 tog kommunen, tillsammans med medborgarna, fram tre förslag på hur byggnader och kringliggande område skulle kunna användas och utvecklas. I juni 2018 hölls en medborgardialog och därefter har tjänstemän och politiker arbetat vidare med förslagen som kom fram.

Den fortsatta inriktningen

Efter att kommunstyrelsen nu fått ta del av projektgruppens rapport och förslag blev det en längre diskussion. Den mynnade ut i att merparten av ledamöterna i kommunstyrelsen ställer sig mest positiva till alternativ tre, det vill säga bostäder med rekreationsområde.

Därför gav kommunstyrelsen projektgruppen i uppdrag att titta närmare på och jobba vidare med alternativet om bostäder med rekreationsområde och olika variationer av det.

Medborgarnas synpunkter är viktiga

Naturbruksområdet rör och påverkar många som bor, lever och verkar i Osby. Det är därför en självklarhet att kommunens invånare, föreningar och näringsliv får möjlighet att vara delaktiga i processen.

Onsdag 27 mars hälsar vi välkomna till en medborgardialog på Naturbruksgymnasiet. Där får du chansen att tycka till och ställa frågor. Medborgardialogen är för alla, gammal som ung.

Om du inte har möjlighet att delta på plats tar vi tacksamt emot dina idéer via formuläret på denna sida.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Flygbild över Naturbruksområdet
Naturbruksområdet ovanifrån

Medborgardialog

Den 12 juni 2018 hölls en första medborgardialog på Naturbruksgymnasiet.

Förslag tas tacksamt emotLämna tomt om du vill vara anonym.

Lämna tomt om du vill vara anonym.