Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Utveckling av Naturbruksområdet

Sjönära och centrala boenden genom att flytta Parkskolans verksamhet till Naturbruksområdet, skapa inkubatorverksamhet i området, eller bostäder med rekreationsområde. Här kan du läsa om förslagen på utveckling av framtida Naturbruksområdet. De förslag som har tagits fram är inte politiskt förankrade.

Bakgrund

Sedan Hushållningssällskapet Skåne tog över verksamheten där Naturbruksgymnasiet i Osby har sin undervisning, kommer fastigheter på området steg för steg tömmas. För att ha en långsiktig plan för hela området och ta ett helhetsgrepp, har en arbetsgrupp på kommunen tittat på detta. I projekt har aktuella områdets och fastigheters förutsättningar kartlagts. Gruppen har också tittat på hur och om byggnader och kringliggande område skulle kunna användas och utvecklas. Nu har man tagit fram tre olika förslag på inriktningar.

Medborgarnas synpunkter är viktiga

Naturbruksområdet rör och påverkar alla som bor, lever och verkar i Osby. Därför ska kommuninvånare och även andra intressenter, som till exempel näringsliv och föreningar, också ha möjlighet att vara delaktiga och tycka till. Därför hölls en medborgardialog den 12 juni på Naturbruksgymnasiet där de tre förslagen presenterades och diskuterades. Besökarna hade även möjlighet att lämna in egna förslag.

Förutom de förslag som redan finns tar vi tacksamt emot fler lösningar.

Flygbild över Naturbruksområdet
Naturbruksområdet ovanifrån

Kontaktperson

Susanne Rönnefeldt Berg

Telefon: 070-931 84 02
E-post: susanne.berg@osby.se

Medborgardialog

Den 12 juni hölls en medborgardialog på Naturbruksgymnasiet.

Förslag tas tacksamt emotLämna tomt om du vill vara anonym.

Lämna tomt om du vill vara anonym.