Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillgänglighetsredogörelse för appen Skolmaten

Osby kommun står bakom appen Skolmaten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Denna sida beskriver hur Skolmaten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Problem vid användning med skärmläsare på iOS
  • En del alternativ i appen går inte att uppfatta om de är valda eller inte.
  • En del alternativ är på engelska.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen Skolmaten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Kontakta oss via detta formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstid sker normalt under nästkommande arbetsdag.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss via detta formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning - DIGG

Hur vi testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Skolmaten.

Senaste bedömningen gjordes den 11 juni 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 11 juni 2021.