Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillgänglighetsredogörelse för appen Felanmälan för gata och parkmiljö

Osby kommun står bakom appen Felanmälan Osby kommun. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Denna sida beskriver hur Felanmälan Osby kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Innehåll som inte är tillgängligt

Formulärets karta är inte avsedd för navigering och är därmed ett undantag från lagen om tillgänglighet till digital offentlig service tillämpningsområde, enligt paragraf 9.
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – paragraf 9 - Riksdagen

Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är därför väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver information från appen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss.

Kontakta oss via detta formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstid sker normalt under nästkommande arbetsdag.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss via detta formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstid sker normalt under nästkommande arbetsdag.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning - DIGG

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Web Content Accessibility Guidelines version 2.1- W3C Recommendation

Hur vi testat appen

Vår leverantör har låtit ett företag, med expertis inom digital tillgänglighet, göra en extern granskning av appen Felanmälan.
Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 juni 2021.