Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillgänglighetsredogörelse för appen Biblio

Osby Kommun står bakom appen Biblio. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Det här dokumentet beskriver hur Biblio uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Ljudböcker finns inte alltid tillgängliga i textversion istället för ljudbok.
  • Det går inte att ångra ett lån av en bok.
  • Texten i appen går inte att förstora, dock texten i själva böckerna. Appen följder delvis förstoringsinställningar från operativsystemet.
  • Förslag på stavning ges inte om man stavar fel vid sökning efter titlar.
  • Går inte att ändra till liggande riktning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen Biblio som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Kontakta oss via detta formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstid sker normalt under nästkommande arbetsdag.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss via detta formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning - DIGG

Hur vi testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Biblio.

Senaste bedömningen gjordes den 23 juni 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 juni 2021.