Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Olägenhet av hund och katt

Enligt 1 § i Lagen om tillsyn över hund och katt skrivs det att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som krävs för att de inte ska orsaka skador och olägenheter.

Exempel på olägenheter

Exempel på olägenhet kan vara när katter förorenar sandlådor och andra lekplatser i bostadsområden. På ett annat ställe sägs: Hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur må ej vara lös utomhus, om den inte hålles inom område, som är betryggande inhägnat och till vilket utomstående ej äga tillträde.

I Jaktlagen säges bl.a. att du ska ha full kontroll på din hund i alla situationer och miljöer, så att hunden inte kan drivas eller förfölja vilt (när hunden inte används vid jakt).

Frågor och svar

Riskerar min katt att avlivas?

En katt som kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne (enligt Lagen om tillsyn av hund och katt). Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. En tam katt bör dock antas ha ett hem, med för att minska risken att din katt råkar illa ut bör den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara chipmärkt/öronmärk.

Vilka skador kan min katt orsaka?

De skador eller olägenheter som katter kan orsaka är t ex skador på planteringar, föroreningar i rabatter och sandlådor, repor på parkerade bilar, sönderklösta dynor och katthår på uteplatser, intrång i byggnader genom öppna fönster eller dörrar.

Kan min katt vara en olägenhet för hälsan?

En olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet. Om man däremot har ständiga problem
med att katter förorenar barnens sandlådor eller om de går in i bostäder och orsakar allergiska reaktioner så kan detta betraktas som olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Hur kan jag förhindra att min katt stör andra?

Lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.

Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Detta gäller även hankatter som genom luktmarkeringar och oväsen kan störa omgivningen. Tala med dina grannar om du har en utekatt. Framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.

Hur gör jag om jag har problem med andras katter?

Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon. Det är inte du som är störd utan kattägaren som har skyldighet att vidta åtgärder. Om du ändå vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över
sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katten och kanske testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker. Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren. Om problemen trots ansträngningarna finns kvar kan du kontakta miljö- och byggkontoret.

Kom ihåg att katten gör nytta genom att hålla nere mängden av vissa gnagare, som också kan upplevas som ett problem.

Två hundar
Exempelbild