Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Livsmedel

Den kommunala tillsynsverksamheten enligt livsmedelslagstiftningen utövas i Osby kommun av Tillsyns- och tillståndsnämnden genom miljö- och byggenheten. Avsikten med tillsynen är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs, att konsumenten skyddas mot hälsorisker och det som erbjuds stämmer överrens med det man får.

I tillsynsarbetet ingår registrering av nya livsmedelslokaler och regelbunden tillsyn över verksamheter som hanterar livsmedel. Vid inspektioner kontrolleras bland annat hantering av livsmedel, skötsel av lokaler och utrustning, temperaturer. Även provtagning av livsmedel förekommer.

Starta livsmedelsföretag

Innan du startar upp din verksamhet måste du kontakta miljö- och byggenheten för att få verksamheten registrerad. Anmälningsblankett hittar du under fliken blanketter på Osby
kommuns förstasida. För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument en viktig resurs i vårt arbete.

Kontakta miljö- och byggenheten om du:

  • Har blivit sjuk av mat du ätit ute på restaurang, gatukök eller liknande.
  • Tycker att livsmedel hanteras olämpligt i någon verksamhet.
  • Har frågor om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel.
  • För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument  en viktig resurs i vårt arbete.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.