Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Tobak

I Osby kommun är det Miljö- och byggenheten som har tillsynsansvar enligt tobakslagen. Tobakslagstiftningen reglerar både försäljning av tobaksprodukter samt rökning i offentliga miljöer.

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobaksprodukter måste detta anmälas till miljö- och byggenheten innan försäljningsstart. Till anmälan ska det skickas in en kopia på upprättat egenkontrollprogram som visar att verksamheten utövar särskild kontroll över försäljningen av tobaksprodukter.

I samband med att miljö- och byggenheten handlägger anmälan görs även tillsyn av egenkontrollprogrammet. För denna tillsyn debiteras ni en avgift beroende på hur lång tid som lagts ned på kontrollen av programmet. Sedan kommer ett föranmält besök göras i verksamheten. Detta kommer sedan göras regelbundet. Besöken görs ofta oanmälda, men kan även bokas i förväg. För den tillsyn som utförs betalar verksamheten en timavgift, hur stor avgiften blir beror på vilken tid miljö- och byggenheten lagt i ärendet. Om det noteras allvarliga brister i verksamheten vid ordinarie kontroll debiteras även uppföljningen av dessa. Likaså tas en avgift ut om det kommer in klagomål som miljö- och byggenheten anser är befogade.

Vid besök kontrolleras bland annat att egenkontrollprogrammet finns i verksamheten, att tobak inte säljs till personer som är under 18 år och att det finns dekaler som upplyser om detta. Vidare kontrolleras att tobaksprodukterna är korrekt märkta samt att det inte finns påträngande, uppsökande eller uppmanande marknadsföring eller reklam i verksamheten.

Anmälningsblankett hittar du under fliken e-tjänster-blanketter på Osby
kommuns förstasida.

Mer Information hittar du nedan:

Folkhälsomyndigheten - FAQ om nya lagen om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten - regler och råd om tobaksförsäljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rökfria miljöer

Övergripande kan sägas att det inte är tillåtet att röka i lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökning kan tillåtas i serveringsmiljöer om det finns ett enskilt rum som särskilt avsatts för rökning. För mer ingående bestämmelser kring rökrum se tobakslagen.

Vidare är det inte tillåtet att röka på skolgårdar avsedda för barn och unga samt heller inte på områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

En ny tobakslag från 1 juli 2019

Huvuddragen i den nya lagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är följande:

  • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs (du som är registrerad som tobaksförsäljare idag i Osby kommun behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019)
  • Utökat rökförbud

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Cigaretter och fimp